»De kan jo følge med i medierne«

Dansk Folkeparti har absolut ingen planer om at åbne for ikke-danske statsborgere i partiet, siger gruppe-formand Peter Skaarup, som afviser dobbeltmoral om partiets integrationspolitik.

Foto: Torkil Adsersen. »Vi har en klar holdning om, at skal man være medlem af Dansk Folkeparti, så skal man også være dansk statsborger. Det har vi, fordi det først er dér, man har den fulde pakke af rettigheder som dansker – herunder retten til at stemme ved et folketingsvalg,« lyder det fra DFs gruppeformand, Peter Skaarup.
Læs mere
Fold sammen

Hvorfor skal man være dansk statsborger for at blive medlem af DF?

»Vi har en klar holdning om, at skal man være medlem af Dansk Folkeparti, så skal man også være dansk statsborger. Det har vi, fordi det først er dér, man har den fulde pakke af rettigheder som dansker – herunder retten til at stemme ved et folketingsvalg. Men hvis man virkelig har et ønske om at være medlem, er velintegreret – så at sige dansker – så er der to muligheder. Den ene er at søge om statsborgerskab, få det, og så blive medlem af Dansk Folkeparti. Den anden er at søge om dispensation, og så kan partiet så overveje det og tage stilling til, om vi ønsker ham som medlem,« siger gruppeformand Peter Skaarup.

Dansk Folkeparti er et holdningsfællesskab. Burde det ikke være holdningerne og værdierne og det enkelte menneske, der var afgørende, fremfor at man automatisk lukker 300.000 mennesker ude på forhånd?

»Nej, det burde det ikke. Det er vores valg, at man skal være dansk statsborger.«

Dansk Folkeparti har igen og igen – eksempelvis i jeres eget arbejdsprogram – sagt, at det er afgørende for integrationen, at indvandrere deltager i foreningslivet.

»Ja.«

Og de politiske partier er jo – både nu og historisk – en vigtig del af foreningsdanmark?

»Ja, helt sikkert.«

Når du anerkender det, er der så ikke noget dobbeltmoral i, at I ikke vil lukke dem ind i jeres egen forening?

»Nej, det synes jeg ikke. Vi synes, det er i orden, at man stiller nogle krav, hvis man skal være medlem af Dansk Folkeparti. Ligesom man stiller krav, hvis folk skal have statsborgerskab.«

Det er en lang proces at få statsborgerskab. Burde I ikke på-tage jer en del af ansvaret for integrationen ved at lukke folk ind i jeres forening, hvis de ønsker at blive medlem?

»Det gør vi jo så også. De kan jo følge med i medierne i forhold til, hvad vi mener, og de kan læse om vores synspunkter på de sociale medier.«

Men I vil vel gerne have deres stemmer til byråds- og regionsvalg?

»Vi synes, man skal skærpe kravene til, hvornår man får stemmeret. Vi synes, det er for tidligt, at man bare lige, selv om man ikke er dansk statsborger, kan stemme ved kommunalvalget.«

Så du vil opfordre de her 300.000 mennesker til ikke at stemme på Dansk Folkeparti?

»Nej, det vil jeg ikke.«

Burde du ikke det, hvis du mener, at de ikke burde have stemmeret, og du samtidig ikke ønsker dem som medlem af dit parti?

»Nej. De må meget gerne stemme på Dansk Folkeparti. Det vil vi da meget gerne have.«

Under det gamle pointsystem, som I indførte, kunne man få pluspoint, hvis man tog aktivt del i foreningslivet. Men man kan så ikke få lov at tage aktivt del hos jer i jeres forening. Svigter I så ikke jeres egen regel?

»Nej, for Dansk Folkeparti er jo ikke den eneste forening, der er i Danmark.«

Så I kommer ikke til at ændre reglerne?

»Nej, det kommer vi helt sikkert ikke til. Det er en meget populær regel, vi har. Og mange af de mennesker, der får det her afslag om medlemskab, kan også godt forstå det. Så glæder de sig bare til, at de kan få statsborgerskab og derfor blive medlemmer af Dansk Folkeparti.«