»De hastige klimaforandringer udgør en helt grundlæggende trussel mod klodens eksistens«

Kend din folketingspolitiker: Han var var ung i en politisk brydningstid præget af ungdomsoprøret, Vietnamkrigen og kuppet i Chile. Og han har i mange år arbejdet i fagbevægelsen. I dag er han gruppeformand for Enhedslisten. Du kan komme tættere på Jakob Sølvhøj her.

Jakob Sølvhøj er gruppeformand for Enhedslisten på Christiansborg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Betina Garcia

Hver dag i den kommende periode stiller Berlingskes Politiko 17 faste spørgsmål til en af Folketingets 179 medlemmer.

I dag kan du komme tæt på Enhedslistens gruppeformand, Jakob Sølvhøj.

1. Hvad er opskriften på en god dag for dig?
»Jeg har det som digteren fra Vangede. Jeg holder af hverdagen. Det er også en god dag, når jeg, som det var tilfældet for nylig, oplever unge fra produktionsskolerne samle sig i fælles protest mod forringelse af skoleydelsen. Der er brug for fællesskab og aktiv handling, hvis der skal skabes politiske forandringer. Og så er det en dejlig dag, når det hjemme lykkes os at få samlet alle vores fire børn og de to børnebørn.«

2. Hvornår føler du dig mest magtfuld?
»Magtfuldhed er en følelse, jeg foretrækker at være varsom med. Magt har en tendens til at korrumpere og blive til magtfuldkommenhed, hvis man ikke har en ydmyg tilgang til den.«

3. Hvem ser du op til?
»Jeg vil ikke fremhæve særlige idoler, men jeg har i et langt arbejdsliv i fagbevægelsen mødt en del kvinder og mænd, der uegennyttigt - og langt fra de bonede gulve - har taget et kæmpe slid for at sikre bedre vilkår for kollegerne og et mere solidarisk samfund. Det har jeg stor respekt for.«

4. Hvad gør dig mest rasende?
»Mit temperament er sjældent til raseri, men jeg afskyr racisme og fremmedhad, og så gør det mig vred, når jeg oplever, at der trampes på mennesker, der i forvejen har et vanskeligt liv. Når dagpengene fjernes fra den arbejdsløse, der ikke kan finde job. Når kontanthjælpen eller førtidspensionen forringes for den, der er sat helt uden for arbejdsmarkedet. Når et menneske med handicap nægtes den støtte og hjælp, der skal til for at sikre en ligeværdig tilværelse. Når et menneske på flugt mødes med mistænksomhed og afvisning.«

5. Hvad ville du lave, hvis du ikke var politiker?
»Så ville jeg formentlig arbejde som sektorformand i fagforbundet FOA, som det var tilfældet, da jeg for halvandet år siden kom i Folketinget.«

6. Hvad er det mest dramatiske øjeblik i din politiske karriere?
»I den korte tid jeg har siddet i Folketinget, er det sidste vinters hastelovgivning på flygtningeområdet (smykkeloven), der har gjort det stærkeste indtryk på mig. Det var en helt usædvanlig rå og usympatisk lovgivning rettet mod mennesker på flugt fra konflikter og krig. Tager jeg fagpolitikken med, er det den gang, jeg sammen med kolleger i 11. time fik forhandlet en overenskomstaftale med KL på plads i forligsinstitutionen, mindre end et døgn før forbundets medlemmer på daginstitutionerne var blevet kastet ud i en altomfattende lockout. Det havde haft dramatiske og uoverskuelige konsekvenser.«

7. Hvor kommer dine holdninger fra?
»Jeg var ung i en politisk brydningstid, der var præget af ungdomsoprøret, Vietnamkrigen, kuppet i Chile og kampen mod dansk medlemskab af EF. Den tid er jeg præget af, og holdningerne tog vel især form gennem det personlige møde med unge på venstrefløjen, hvor jeg blev aktiv i starten af 70’erne. Jeg er præget af mange års arbejde i fagbevægelsen, og en del læsning af politisk litteratur er det også blevet til. Og så er jeg opdraget i et hjem, der var præget af et humanistisk og demokratisk livssyn, og hvor politik fyldte meget i hverdagen.«

8. Hvad er den bedste bog, du har læst?
»Flere kunne komme i betragtning, men jeg vil nævne forfatteren Knuth Beckers store romanserie om Kaj Gøtsches barndom og ungdom. Særligt det andet bind, »Verden venter«, om hans tid på børnehjemmet 'Sjællandsglæde', hvor der er alt andet end glæde, har gjort et uudsletteligt indtryk på mig.«

9. Hvis du havde 1 mia. kr, hvad ville du så bruge dem på?
»Dem ville der kunne gøres god brug af mange steder i vores samfund, hvor vi desværre oplever, at velfærden krakelerer og uligheden vokser. Jeg ville bruge pengene på at fjerne kontanthjælpsloftet, 225 reglen og integrationsydelsen, der betyder, at tusindvis af børn skal leve i fattigdom. Det er en uhørt asocial lovgivning, som hurtigst muligt bør rulles tilbage.«

10. Hvad tænker du på, når du ikke kan falde i søvn?
»Jeg er så heldig, at jeg altid kan falde i søvn.«

11. Hvad er det vigtigste, du har ændret i det danske samfund?
»Det er samlingen af en splittet venstrefløj i det politiske fællesskab i Enhedslisten, som jeg har ydet mit beskedne bidrag til. Det har forandret det politiske landskab og vil gøre det i endnu højere grad i fremtiden. Jeg ser også med særlig glæde tilbage på et stykke pionérarbejde i fagbevægelsen i midten af 70’erne, hvor jeg sammen med andre fagligt aktive var med til at organisere og få overenskomstdækket de mange tusinde ufaglærte på daginstitutionerne, der indtil da havde arbejdet under nærmest daglejerlignende forhold.«

12. Hvilken politiker fra et andet parti end dit eget er den bedste debattør i folketinget?
»Nu bør politikere efter min opfattelse bedømmes på meget andet end deres færdigheder som debattører. Hatten af for gode debattører, men arbejdsomhed, ordentlighed og troværdighed er ikke mindre vigtige egenskaber. Jeg har i min korte tid på Christiansborg mødt og samarbejdet med politikere fra flere partier, som jeg har stor respekt for.«

13. Hvad er løsningen på samfundets største problem i øjeblikket?
»Samfundsmæssige problemer kan være så forskelligartede, at det bliver meningsløst at måle dem op mod hinanden. De hastige klimaforandringer udgør en helt grundlæggende trussel mod klodens eksistens, og er derfor i en kategori for sig. Den voksende ulighed, udstødningen af hundredetusindvis af medborgere fra arbejdsmarkedet og nedbrydningen af velfærden er andre store problemer. Problemerne er komplekse og løsningerne kan ikke meningsfyldt beskrives i en enkelt sætning eller to, men det er en fællesnævner, at mulighederne for at løse dem vanskeliggøres af en kapitalistisk samfundsmodel, hvor jagten på økonomisk fortjeneste går forud for alt andet. Derfor er der brug for en grundlæggende ændring af vores samfund.«

14. Hvilken beslutning/lov ærgrer du dig mest over at have lagt stemme til?
»Ingen. En forklaring på det kan naturligvis være, at min tid til at begå politiske fejltagelser i Folketinget indtil videre har været kort. En anden forklaring kan være, at Enhedslisten ikke deltager i politiske studehandler. Vi bruger ikke forbedringer for én gruppe til at legitimere forringelser for andre. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at vi ikke gerne omfordeler fra dem, der har meget, til dem der har mindre. Den type omfordeling er der ikke meget af for tiden, men skulle muligheden byde sig, vil det ikke give anledning til ærgrelse.«

15. Hvad er det mest skelsættende øjeblik i dit liv?
»Jeg synes ikke, jeg kan pege på ét sådant øjeblik. Det at få børn har betydet meget for mit livsperspektiv. Det samme har mødet med min kone, som jeg nu har levet sammen med i halvdelen af mit voksne liv. Og i en helt anden kategori har mødet med mennesker, der inspirerede til det, der blev et langt arbejdsliv i fagbevægelsen og et endnu længere politisk liv på venstrefløjen haft helt afgørende betydning for mit liv.«

16. Hvad synes du fylder for meget i den politiske debat?
»Bortforklaringer, udenomssnak, politikerfloskler – og fremmedfjendske holdninger.«

17. Hvad kan gøre dig mest bange?
»Mon der er nogen forældre, der ikke har følt et øjebliks angst i en situation, hvor de har mistet deres barn af syne? Ellers er jeg ikke særlig bange af mig og har heller ikke let til bekymring. Man skal ganske vist være af sten, for ikke at være foruroliget over den hastigt fremadskridende ødelæggelse af klodens klima, de brutale krige, der driver millioner af mennesker på flugt, og det yderste højres politiske fremmarch, men jeg både håber og tror, at forandringerne inden for overskuelig tid vil gå den anden vej. Mod et bæredygtigt samfund, der bygger på fællesskab og lighed mellem mennesker.«