Danske EP-medlemmer holder deres regninger for sig selv: »Bilag bliver af princip ikke lagt frem«

Hverken DFs gruppeformand, Socialdemokraterne, Venstre eller andre danske medlemmer vil fremlægge deres EU-bilag ligesom Rina Ronja Kari.

De får alle tilskud på flere millioner kroner om året oven i deres løn. Hver eneste måned får alle medlemmer af Europa-Parlamentet mindst 32.000 skattefri kroner, som de ikke skal dokumentere brugen af. Penge, der er betalt af skatteyderne, og som er så uigennemskuelige, at eksperter mener, det åbner op for misbrug.

Derfor har EP-medlemmet Rina Ronja Kari lagt alle sine bilag frem. På et typisk år får hun op mod fem millioner kroner fra EU i løn, diæter, rejsetilskud og andre skattefri tilskud samt til at ansætte medarbejdere og promovere sit arbejde i EU.

Hun håber, hun ved at give indsigt i de pengestrømme, som de 751 EP-medlemmer for en stor del får nærmest automatisk oven i deres løn, kan skabe mere åbenhed.

Samtidig opfordrer hun sine 12 danske kolleger til at gøre det samme, ligesom to eksperter opfordrer til større åbenhed hos politikerne.

»Det er simpelthen utroligt, at Parlamentet ikke ser noget problem i at overføre 32.000 kroner hver måned til medlemmernes bankkonti uden at stille spørgsmål,« siger Nick Aiossa, der arbejder med gennemsigtighed i EUs midler for Transparency International.

Alligevel vil ikke ét eneste af de otte danske EP-medlemmer, Berlingske har været i kontakt med, lægge deres bilag frem.

Dansk Folkepartis gruppeformand i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, har ikke ønsket at lade sig interviewe. I et skriftligt svarer han, at »bilag bliver af princip ikke lagt frem.«

Han henviser til, at han har fremlagt en revisionserklæring på sin hjemmeside for, hvordan han har brugt sine blyantspenge. Blyantspenge er et tilskud til at drive kontor i hjemlandet på ca. 32.000 kroner om måneden – ca. 386.000 kroner om året - som alle parlamentarikere får.

Et af problemerne er ifølge eksperter, at flere parlamentarikere slet ikke har et kontor, som udgør en stor del af udgifterne. I princippet kan de i stedet stikke pengene i lommen.

I Vistisens regnskab kan man se, at han bl.a. har brugt 95.000 kroner på kontorhold 60.000 kroner på repræsentation og 70.000 kroner på transport og logi. Men de to sidste punkter får han i forvejen dækket gennem de skattefri tilskud i diæter og rejsegodtgørelse.

Direkte adspurgt over mail, om hvad han så bruger pengene fra diæter og rejsegodtgørelse på, svarer Vistisen, at »han ikke har andet at tilføje.«

S: Vi holder reglerne - men vil ikke lægge bilag frem

Heller ikke formanden for de danske socialdemokrater, Jeppe Kofod, har ønsket at lade sig interviewe og svare på, om han vil lægge sine bilag frem.

I en mail skriver han, at »det er afgørende for mig, at der føres kontrol med offentlige midler, dette gælder selvsagt også EU-midler«.

»De danske socialdemokrater arbejder for at få indført større kontrol med de såkaldte blyantspenge. Det er vigtigt for os, at der er klare, ens og kontrollerbare regler herfor. Blyantspengene skal og må udelukkende bruges til at afholde kontorudgifter. Det bliver de også kun af os,« skriver han.

I mailen svarer han ikke på, hvad han konkret har brugt blyantspengene på, og hvor meget han har fået i skattefri tilskud.

Han slutter af med, at hverken han eller Socialdemokratiets to andre medlemmer af partiet, Christel Schaldemose eller Ole Christensen har yderligere kommentarer.

»Så er man jo retsløs, hvis man lægger det frem for et medie«

Det Radikale EP-medlem Jens Rohde er den eneste, der har stillet op til interview. Han afviser ligeledes, at han vil lægge sine bilag frem for offentligheden.

Han arbejder for, at blyantspengene for alle parlamentarikere skal underlægges revision af Europa-Parlamentets administration, men så længe der ikke er nogen regler om det, mener han ikke, det er rimeligt at kræve af EP-medlemmerne.

»Jeg kunne ikke drømme om at lægge mine bilag frem. Hvis jeg kunne få lov til at få et regnskab revideret af en kompetent myndighed, nemlig parlamentet, så ville jeg gøre det, og derfor stemmer vi for hver gang, vi har revision på regnskabet. Med al respekt for journalisterne i Danmark, så er man jo retsløs, hvis man lægger det frem for et medie,« siger Jens Rohde.

Heller ikke de Konservatives Bendt Bendtsen, Venstres Morten Løkkegaard eller SFs Margrete Auken vil lægge alle sine bilag frem.

Margrete Auken siger, hun ikke vil bede sine ansatte om at sidde og finde alle bilag frem, fordi det tager for lang tid og går ud over deres arbejde. Men alle kan få fremsendt en oversigt over, hvordan hun bruger sine blyantspenge og komme ned og se bilagene på hendes kontor i Bruxelles. Diæter og rejsegodtgørelse vil hun ikke vise bilag for.

I et skriftligt svar svarer Morten Løkkegaard, at »det er lykkedes at sammenblande MEP-løn, diæter, rejser, dobbelt husførelse, de ansattes løn, kontorhold, partistøttemidler og gruppemidler i en pærevælling« med henvisning til, at Berlingske har regnet ud, at EU bruger fem mio. kroner på Rina Ronja Kari på et typisk år.

»Man kunne godt få den mistanke, at populister ikke længere kan få medie-opmærksomhed ved at tale MEP-løn alene. Dertil er beløbet for småt - og for kendt. Altså blander man æbler og pærer - for at få beløbet og uigennemsigtigheden gjort større,« skriver han.

De resterende medlemmer, Jørn Dohrmann (DF), Rikke Karlsson (løsgænger) og Morten Helveg er ikke vendt tilbage. Morten Messerschmidt er stadig sygemeldt efter afsløringerne om hans mulige misbrug af EU-midler.