Dansk Erhverv kræver overblik over flygtninges kundskaber

Jobcentrene skal blive bedre til hurtigt at afklare flygtninges kompetencer. Ellers bliver det svært at få dem integreret på arbejdsmarkedet, mener Dansk Erhverv.

Virksomheder, nødhjælpsorganisationer og lønmodtagerorganisationer skal tage et ansvar, hvis syriske flygtninge skal integreres på det danske arbejdsmarked.

Det er beskeden fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Berlingske søndag, hvor han samtidig inviterer til et »civilsamfundets topmøde« med en lang række aktører i det danske samfund. Her skal den danske integrationsindsats diskuteres.

I Dansk Erhverv har man takket ja til invitationen. Og der er især én pointe, som bliver vigtig at understrege ved mødet, forklarer direktør i Dansk Erhverv, Laurits Rønn.

»Det er utrolig vigtigt, at man hurtigt får afklaret, hvilke kompetencer som den enkelte person har. Er man eksempelvis ingeniør eller sygeplejerske, så er det vigtigt, at man bliver skubbet i den rigtige retning. Hvis man bliver det, så har man en langt større chance for hurtigt at blive en del af arbejdsmarkedet,« siger han og uddyber:

»Derfor skal jobcentrene spille en stor rolle i den her kompetenceafklaring, hvis det her skal blive en succes,« understreger direktøren.

Den borgerlige tænketank Cepos foreslog for en uge siden at lade syriske flygtninge få en indslusningsløn på 70 kroner i timen og lade taksten stige, når syrerne løbende får bedre sprogkundskaber og joberfaring.

Forslaget skal være med til at gøre adgangen til arbejdsmarkedet lettere og mere fleksibel.

I Dansk Erhverv ser man fine perspektiver i forslaget, men slår fast, at lønforhold altid aftales ved forhandlingsbordet.

»For os er det helt afgørende, at løn altid bliver aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Og samtidig er det væsentligt at sige, at der allerede i dag er mulighed for i systemet at få praktikophold, hvis man ikke har de rette kompetencer til at arbejde til fuld løn fra start. Så jeg tror i første omgang det er vigtigt, at jobcentrene får en tættere kontakt til virksomhederne således, at vi udnytter mulighederne i de nuværende systemer,« siger Laurits Rønn.

En analyse foretaget af henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) viser, at kun 13 procent ud af 2.000 syrere, der kom til Danmark fra 2009 til 2013 var i job efter tre år.