Dansk Energi: Grøn profil tvivlsom

Mange afgifter findes på områder med CO2-kvoter. Derfor vil højere afgifter på energi kun have begrænset effekt på CO2-udslippet.

Energisektorens brancheforening, Dansk Energi, hilser det velkomment, at regeringen vil sænke skatten på arbejde. Energisektoren har som andre dele af erhvervslivet mere og mere vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft. Men sektoren advarer regeringen mod at sælge skattelettelsen med en grøn profil.

- Vi er glade for, at regeringen sænker skatten på arbejde, men jeg synes, den grønne profil er lidt tvivlsom, siger vicedirektør Lars Aagaard, Dansk Energi.

Regeringen vil finde penge til skattelettelsen ved at lade energiafgifterne følge prisudviklingen. Det sker ifølge regeringen af miljøhensyn, men effekten på Danmarks CO2-udslip vil være lig nul, påpeger Dansk Energi. Det skyldes, at der for en stor dels vedkommende er tale om energiafgifter, der er omfattet af det europæiske kvotehandelssystem. Og så længe antallet af kvoter på det europæiske kvotemarked ikke sættes ned, vil en nedgang i Danmark blot føre til, at kvoterne vil blive brugt af andre landes virksomheder.

/ritzau/