Danmark klar til at hjælpe bådflygtninge

Regeringen vil gerne sende mere hjælp til EUs Triton-operation for at hjælpe migranter, der krydser Middelhavet. Men der skal ikke flere flygtninge til Danmark, lyder det.

EU skal stå sammen for at hjælpe bådflygtningene i Middelhavet - og ligeledes hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de store flygtningestrømme. Men vi er også nødt til at være realistiske i forhold til flygtningene.

Det siger justitsminister Mette Frederiksen (S) forud for torsdagens EU-topmøde om situationen, hvor stats- og regeringscheferne skal forsøge at blive enige om en handlingsplan.

På et møde for EU-landenes justits- og udenrigsministre mandag blev der fremsat ti punkter, herunder hjælp til at redde flygtninge ude på havet og større villighed til at fordele dem mellem landene. Danmark er klar til det første, men på grund af retsforbeholdet er vi ikke forpligtet til det andet, siger justitsministeren.

»Kernen i diskussionen handler om, at vi skal afværge, at immigranter ser menneskesmuglernes både som en løsning på deres situation. Vi skal forebygge de enorme tab af menneskeliv, vi ser i Middelhavet lige nu. EU skal selvfølgelig evne at slå hårdt ned på menneskesmuglerne,« siger Mette Frederiksen og understreger, at det netop derfor er vigtigt, at EUs grænseagentur, Frontex, bidrager til at optrevle menneskesmuglernes netværk.

Og her er Danmark klar til at gøre mere.

»Det bør være Frontex, der vurderer og kommer med konkrete anmodninger. Udover det eksisterende bidrag til Frontex og Triton (Eus mission i Middelhavet, red.), så er Danmark indstillet på at se med velvilje på nye anmodninger fra Frontex, både hvad angår personale og udstyr. Vi bidrager allerede til at finansiere Frontex og herunder Triton,« siger ministeren.

Til gengæld er regeringen ikke velvilligt indstillet over for at tage flere flygtninge og asylansøgere.

EU taler om en akut omfordelingsmekanisme, men det er Danmark imod, da regeringen mener at asyl- og flygtningepolitikken er et nationalt anliggende.

Og når det kommer til ønsket om et pilotprojekt, der skal relokere 5.000 asylansøgere på frivillig basis, henviser justitsministeren til, at vi ikke er forpligtede til dette på grund af retsforbeholdet.

»Det er klart, at EUs stats- og regeringsledere torsdag må sigte mod enighed, der kan sikre handling så hurtigt som muligt. Der er ikke nogen lette løsninger. Ligesom i andre situationer, hvor verden brænder, vil man se Danmark spille en aktiv rolle. Og vi læner os op af ønsker og anbefalinger fra dem, der har fingeren på pulsen. Det kan være en sø-operation eller overvågningsfly og yderligere ekspertbistand. Europa er nødt til at stå sammen i den her svære situation,« siger Mette Frederiksen.