Danmark forbyder 14 invasive arter

Bjørneklo bekæmpes endnu kraftigere end før. Ny plan skal fuldstændig udrydde 14 invasive arter i Danmark.

Thomas Boesen (lys trøje) og Mathias Thøgersen (mørk jakke) har nyttejob, som rydder bjørneklo i Køge Kommune. Nu styrkes kommunernes indsats mod bjørneklo i ny handplingsplan mod invasive arter.. Scanpix/Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets handlingsplan mod 14 invasive arter. Planen træder 1. juli i kraft. Den omfatter 12 planter og 2 dyr, som er fremmede arter i Danmark.

De omfattes af et handelsforbud for kæmpebjørneklo, galizisk sumpkrebs og bisamrotten og de andre invasive arter.

Kommunerne bruger 18,5 millioner kroner årligt på at udrydde kæmpebjørneklo, oplyser miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

»Derfor glæder det mig, at vi nu ændrer loven, så det bliver en mulighed for alle kommuner at bekæmpe kæmpebjørneklo på privat grund på borgernes regning, hvis lodsejere ikke efterkommer kommunens påbud,« siger han.

Miljø- og Fødevareministeriet har revideret planen fra 2008 om invasive arter. De kan overføre sygdomme til mennesker og give udgifter med tab af afgrøder eller ødelægge samfundets infrastruktur.

I 2014 enedes EU-landene om at bekæmpe arter, som er problematiske i flere lande. Derfor må arterne på EU's dødsliste ikke handles og skal udryddes. Men Danmark gør en særlig indsats mod visse arter, påpeger Esben Lunde Larsen.

»Der er peget på 14 arter, som er problematiske i Danmark, som jeg ønsker et handelsforbud imod for at sikre, at den store indsats, vi lægger i at bekæmpe eksempelvis rynket rose i naturen, ikke undermineres af, at man samtidig kan købe dem i planteskoler. Det er sund fornuft,« siger ministeren.

Danskerne kan indberette invasive arter på portalen www.invasive-arter.dk. Så kan myndighederne tegne et danmarkskort over invasive arter.

/ritzau/