Danmark er ikke Schweiz

Mette Reissmann (S) Fold sammen
Læs mere
Foto: Steen Brogaard/Folketinget

Dansk økonomi er tilsyneladende på afgrundens rand, fordi der sidste år kom 403 udlændinge flere til Danmark, end der blev født børn her. Hvis man skal tro på Dansk Folkepartis Martin Henriksen. Han beklager sig over, at de mennesker, der kommer til Danmark ikke er de såkaldte superindvandrere, altså dem, der allerede har taget uddannelse i deres hjemland og på den måde er i stand til at bidrage positivt fra dag 1 til fællesskabet.

Jeg vil gerne berolige Martin Henriksen. Det lidt lavere fødselstal sidste år er en helt naturlig konsekvens af, at årgangene i midtfirserne var små. Det er dem, der får børn nu. Men bare rolig, der skal nok komme masser af danskere til - også i de kommende år. Martin Henriksen påstår, at indvandrere ikke arbejder og dermed ikke bidrager til samfundet, men samtidig klager han over, at østeuropæere kommer til Danmark og tager arbejde fra danskerne. Altså, må de arbejde, eller må de ikke arbejde? DF har vist ikke bestemt sig for, om det er godt eller skidt, at indvandrere kommer til Danmark og arbejder. Danske forskere peger på, at det p.t. lave fødselstal herhjemme tydeliggør behovet for den udenlandske arbejdskraft, og det samme gør dansk erhvervsliv, hvis vi ønsker at sikrer vækst og danske arbejdspladser. Vi har brug for flere folk.

Martin Henriksen er en forpint mand og klager endvidere over, at indvandrere som kommer ind i Danmark ikke er superindvandrere, der arbejder, og så rejser igen. Til denne logik kan jeg kun sige, at udgifter til skole, uddannelse, og hospital er alle udgifter vi giver ud til alle skatteydere, fordi vi ønsker et samfund, hvor det ikke er pengepungens størrelse, der afgør om, man kan komme på sygehuset eller få en uddannelse. Det er bedst for os alle. Det skaber tryghed.

DF kan åbenbart kun lide de mennesker, der ikke benytter sig af den offentlige velfærd, men hvad så med os danskere? Danskere koster også staten penge. Eller siger DF i virkeligheden, at superindvandrerne skal betale for vores levestandard? Samtidig vil DF ikke have at udlændinge arbejder i Danmark, for så tager de vores jobs. Hvad er det I vil i Dansk Folkeparti?

Som så mange gange før modsiger Dansk Folkeparti sig selv og i øvrigt udlægger samfundsøkonomien omvendt af, hvad der er rigtigt.

Martin Henriksen har bildt sig selv og desværre også flere læsere ind, at løsningen kunne være, at danskerne stemmer om, vi skal have indvandring eller ej. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan afstemningsspørgsmålet skal formuleres. Har DF overvejet det? Jeg kan oplyse, at Danmark har internationale forpligtelser, herunder medlemskab af EU, modsat Schweiz, som vi skal leve op til og alene af den grund, kan en sådan afstemning ikke finde sted. Vi har et repræsentativt demokrati Danmark, som betyder, at alle borgere stemmer på de personer, som de mener bedst repræsenterer deres holdninger. Vi politikere kan derfor ikke sende løbende spørgsmål til folkeafstemning. Vi varetager derimod vores opgave som folkevalgte ved at træffe beslutningerne.

Dansk Folkeparti ser på Danmark som en forretning. Det gør Socialdemokratiet ikke. Vi ser Danmark som et bredt fællesskab, der bygger på ret og pligt og på demokratiske værdier, hvor alle skal bidrage uanset om, man er nydansker eller har boet i landet gennem flere generationer.