Dan Jørgensen vil fordoble straffe for dyremishandling

Antallet af sager om grov dyremishandling er stigende, og derfor vil fødevareministeren nu have markant hårdere straffe på området.

Læs mere
Fold sammen

Den er gal med proportionerne i den måde, vi straffer dyremishandling på i Danmark i dag.

Det mener fødevareminister Dan Jørgensen (S), der nu vil undersøge, hvordan og hvor meget man kan hæve straffene for personer, der groft mishandler dyr.

Ministerens reaktion kommer på baggrund af, at dyreværnsorganisationer i tirsdagens metroxpress beretter om, at antallet af sager om dyremishandling har været kraftigt stigende de seneste år.

»At få bøder på få tusinde kroner for virkelig groft at behandle dyr dårligt er ikke i orden. At man kan mishandle dyr og så dagen efter gå ud og købe sig et nyt, synes jeg, heller ikke er i orden,« siger Dan Jørgensen, der ønsker markant strengere straffe.

»For min skyld kunne man godt fordoble straffene,« fastslår han.

Fødevareministeren vil nu drøfte med Rigsadvokaten, Justitsministeriet og Folketingets partier, hvordan det konkret kan gøres.

Selv ser han muligheden for en højere strafferamme på tre områder:

For det første kan bødeniveauet hæves. I dag ligger normalbøden på omkring 5.000 kroner, første gang man mishandler et dyr, og på 7.500 kroner hvis man gør det igen.

For det andet bør fængselsstraffene også være længere end de 30 dage, som i dag er den normale fængselsstraf for virkelig grov mishandling.

Derudover mener Dan Jørgensen, at det også skal være lettere at frakende folk retten til at have dyr.

»Der skal selvfølgelig være proportioner i, hvad det er for en forbrydelse, man begår, hvor alvorlig den er, og hvilken straf man så får. Desuden håber jeg også, at det kan få en præventiv effekt, hvis vi hæver de her strafniveauer,« siger fødevareministeren.

Dan Jørgensen fortæller, at han straks vil sætte processen i gang, så det kan gennemføres så hurtigt som muligt.

Hos Dyrenes Beskyttelse havde ifølge metroxpress man sidste år 3.069 sager, hvilket er en tredobling på fem år.