DA om Sverige-rapport: Vi vil stadig have ydelserne ned

Selv om en rapport viser, at Sverige har sendt flere på sygedagpenge ved at sænke ydelserne, står arbejdsgiverne fast på forslaget om skrappe reformer af overførselsindkomsterne.

Hvis vi i Danmark bliver lige så dygtige som svenskerne til at flytte alle, der kan arbejde, væk fra de mange forskellige sociale ydelser og køen på jobcenteret og over i regulært arbejde, vil det ifølge beregninger fra Dansk Arbejdsgiver-forening udløse offentlige besparelser for mere end 60 mia. kr. Arkivfoto: Foto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

Sveriges markante sænkelser af overførselsindkomsterne er stadig en solstrålehistorie, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan bruge som baggrund for sit forslag om at skære i de danske ydelser.

Det fastslår administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen, selv om flere eksperter i fredagens udgave af Information konkluderer, at arbejdsgiverne er forkert på den, når de henter skyts på den anden side af Øresund til forslaget om markante reformer af overførselsindkomsterne.

Baggrunden er en rapport, der viser, at de lave ydelser i Sverige ganske vist har fået færre på offentlig forsørgelse, men samtidig har sendt flere svenskere på sygedagpenge.

»Der er ikke noget i den rapport, der ændrer vores konklusioner,« lyder reaktionen fra Jørn Neergaard Larsen.

Han mener, at det er »som at blande æbler og pærer«, når man sammenligner rapporten, der er udarbejdet af Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) på Aalborg Universitet og Deloitte, med DAs analyse med 28 forslag til reformer, som blev præsenteret i Berlingske tirsdag.

»Vi arbejder i helårspersoner, mens den her rapport går ned på enkeltydelserne. Da ydelserne er meget, meget forskelligartet opbygget, har vi netop valgt ikke at gå ned på enkeltydelser, for så får man lange, rodede diskussioner, som ikke kan bruges til noget som helst. Rapporten og vores analyse er simpelthen helt usammenlignelige,« fastslår DA-direktøren.

CARMA-rapporten konstaterer, at mens der siden 2010 er kommet 150.000 færre svenskere på offentlige ydelser, er der sideløbende sket en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere fra cirka 340.000 i 2010 til 506.000 i 2013.

DA har blandt andet foreslået at skære i kontanthjælpen og førtidspensionen efter svensk forbillede. Jørn Neergaard Larsen fastholder, at der vil være en gevinst ved at gennemføre markante reformer af de danske ydelser.

»Det afgørende for os er, at det over en syvårig periode er lykkedes Sverige at reducere antallet af personer, der forsørges af det offentlige, fra godt 20 procent til godt 16 procent. I samme periode har vi i Danmark ligget og sejlet rundt med en forsørgelsesgrad på cirka 20 procent - i dag er den på 20,9,« siger direktøren.

Derudover hæfter han sig ved, at vi i Danmark bruger omkring otte procent af BNP på at forsørge ledige, mens Sverige kun bruger cirka fem procent.

»Der er ingen tvivl om, at de svenske reformer har haft en effekt. Selvfølgelig er der sket det i Sverige, at nogle mennesker er blevet flyttet fra nogle ydelser til andre, men det er en flytning, der har trukket dem tættere på arbejdsmarkedet. De er blevet arbejdsløse i stedet for at være fanget af ydelser, som ligger meget langt fra arbejdsmarkedet,« siger Jørn Neergaard Larsen.

Problemet i Danmark er nemlig, påpeger han, at selv om vi har en relativt lille arbejdsløshed, er mange af de ledige fanget i forsørgelsesordninger, som ligger meget langt væk fra arbejdsmarkedet.

»Det er dybt problematisk, og derfor får den her rapport os ikke til at ændre på vores analysegrundlag,« betoner Jørn Neergaard Larsen.