DA om rapport: Gode men utilstrækkelige forslag

Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til integrationsindsatsen er langt hen ad vejen fornuftige, mener Dansk Arbejdsgiverforening, som dog efterlyser flere økonomiske incitamenter.