Byrødderne: Kommunerne kan blive mere effektive

Trods omfattende besparelser i kommunerne mener seks ud af ti kommunalpolitikere, at kommunerne kan effektivisere endnu mere, viser en undersøgelse. Simpel logik, siger finansministeren.

Foto: Ólafur Steinar Gestsson. »Hvis vi i Rødovre blev lige så dygtige til at konkurrenceudsætte, som de ti bedste er, så kunne vi hente op mod 40 mio. kr. De penge kunne man bruge på skattelettelser eller til at øge kvaliteten af kommunal velfærd. Ligeledes kunne man udføre visse arbejder inden for eksempelvis Vej & Park sammen med omkringliggende kommuner,« siger medlem af økonomiudvalget og gruppeformand for Venstre i Rødovre Kommune, Claus Gisselmann Olsen.
Læs mere
Fold sammen

Mens KL og regeringen i disse uger slås om kommunernes pressede økonomi, giver et flertal blandt de adspurgte kommunalpolitikere i en rundspørge udtryk for, at tingene kan gøres endnu mere effektivt i landets kommuner.

I rundspørgen, der er baseret på 539 svar, siger seks ud af ti kommunalbestyrelsesmedlemmer enten »ja, i høj grad« eller »ja, i nogen grad« til spørgsmålet, om der fortsat er »et potentiale for effektiviseringer« i kommunerne.

Rundspørgen er foretaget af erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Og spørger man en S-kommunalpolitiker fra Dragør eller et Venstre-medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre, er svaret da også enslydende: Ja, der er rum for at gøre tingene endnu mere effektivt.

»I en større organisation som en kommune vil det i princippet altid være muligt at gøre tingene på en anderledes og mere effektiv måde – men det bliver sværere og sværere – for de lavthængende frugter har vi plukket. Nu vil jeg sige, at vi bruger stige,« siger medlem af økonomiudvalget og viceborgmester Allan Holst (S) fra Dragør.

Han peger på, at man i Dragør Kommune har slået en række mindre enheder sammen til større og dermed gør tingene mere effektivt, uden at det i viceborgmesterens øjne er gået ud over kvaliteten.

I forvejen har kommunerne effektiviseret for mellem 2,4 og 3,0 mia. kr. årligt siden 2011, viser en analyse fra KL. Effektiviseringerne er ifølge KL-analysen de seneste to år først og fremmest sket på administration samt indenfor ældre-, skole- og socialområdet.

Mens Allan Holst ville svare »ja, i nogen grad« til spørgsmålet om muligheden for yderligere effektiviseringer, vil medlem af økonomiudvalget og gruppeformand for Venstre i Rødovre Kommune, Claus Gisselmann Olsen, svare »ja, i høj grad«. Han peger på flere samarbejder på tværs af kommunegrænserne og på flere opgaver i udbud:

»Hvis vi i Rødovre blev lige så dygtige til at konkurrenceudsætte, som de ti bedste er, så kunne vi hente op mod 40 mio. kr. De penge kunne man bruge på skattelettelser eller til at øge kvaliteten af kommunal velfærd. Ligeledes kunne man udføre visse arbejder inden for eksempelvis Vej & Park sammen med omkringliggende kommuner.«

Dansk Erhverv vil have private på banen

Kommunalpolitikernes indspark kommer i en tid, hvor kommunernes økonomi i forvejen er til heftig diskussion. Det gælder også på det KL-topmøde, der slutter i dag, fredag, hvor især det omstridte omprioriteringsbidrag og udgifterne til flygtninge er til debat. En samlet rød blok har meldt ud på topmødet, at omprioriteringsbidraget bør skrottes. Bidraget indebærer, at kommunerne fra 2016 til 2019 skal spare en procent af de samlede udgifter – i alt 7,7 mia. kr. i perioden.

Fra en anden kant mener adm. direktør i Dansk Erhverv, Jens Klarskov, ikke overraskende, at flere kommunale opgaver bør løses af private aktører.

»Det er klar tale fra kommunalpolitikerne. Det tyder på, at man kan gå til den offentlige økonomi med en mere konstruktiv tilgang om, at ting kan lade sig gøre. Det er et tankevækkende budskab, de giver, samtidig med at mange borgmestre siger, at kommunerne står over for uoverkommelige problemer,« siger Jens Klarskov.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) kalder det »simpel logik, at vi kan få mere ud af skatteydernes penge«.

»Private virksomheder skal effektivisere hvert år, og det skulle være mærkeligt, om ikke det samme kan lade sig gøre i kommunerne. Det er glædeligt at konstatere, at mange kommunalpolitikere har blikket for den mulighed,« siger finansministeren.

Per Nikolaj Bukh, professor ved Aalborg Universitet med speciale i kommunaløkonomi, mener, det er nærliggende at lade private aktører byde ind på kommunale opgaver, når man arbejder med omkostningseffektivitet. Han opfordrer i øvrigt til at droppe ordet »effektiviseringer« til fordel for ordet »omkostningseffektivitet«: »Det piller ideologien ud af diskussionen, hvis man ser en brøk for sig, hvor der står effekt over stregen og kroner under, for de fleste kan enes om ikke at bruge flere penge end nødvendigt eller at få mere kvalitet for pengene.«