Byggedirektør vil parkere færre danskere på førtidspension

Byggebranchen er træt af snak og småbesparelser. Hvis fremtidig vækst skal sikres hele vejen ud i yderområderne i Danmark, kræver det markante reformer, også dér, hvor det gør ondt, lyder det fra Dansk Byggeris direktør, Lars Storr-Hansen.

»Tilstrømningen af førtidspensionister er en vækstdræber i yderområderne og skal stoppes. Det kræver reformer, selv om det tilsyneladende ikke står højt på politikernes dagsorden,« siger Lars Storr-Hansen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Tilstrømingen af førtidspensionister til yderområderne i Danmark skal standses, og det gøres bedst ved at parkere færre på førtidspension fremover.

Det mener direktøren i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen.

Derfor opfordrer Dansk Byggeri i kraftige vendinger politikerne til at foretage en gennemgribende reform af førtidspensionen med Sverige som forbillede.

Omkring 230.000 danskere er i dag på førtidspension, og en meget stor del af dem bor i yderområderne. Det viser en analyse, som Dansk Byggeri offentliggjorde i forbindelse med sit årsmøde for nylig. Heraf fremgår det, at hver fjerde danske på førtidspension bor i yderområder som Nordvestjylland, Sønderjylland, Vestsjælland, Fyn og på Lolland-Falster. Samtidig er andelen af førtidspensionister blandt tilflyttere til yderkommunerne uforholdsmæssig stor.

»Tilstrømningen af førtidspensionister er en vækstdræber i yderområderne og skal stoppes. Det kræver reformer, selv om det tilsyneladende ikke står højt på politikernes dagsorden,« siger Lars Storr-Hansen med henvisningen til blandt andre Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, der i forbindelse med 1. maj takkede nej til store arbejdsudbudsreformer.

»Der må jeg sige, hallo, vil du have ti år mere uden vækst?« siger Lars Storr-Hansen.

»Vores analyse viser, at der ikke har været vækst i Danmark de sidste ti år. Vi er stadig ikke tilbage på 2007-niveau, mens lande som Sverige og Tyskland for længst har passeret den grænse. Det har især ramt yderområderne hårdt. Virksomhederne i yderområderne er begrænsede af, at de unge flytter væk, mens førtidspensionister rykker ind,« siger Lars Storr-Hansen.

Ingen vækst uden arbejdskraft

Umiddelbart kan man undre sig over, hvad Dansk Byggeri har med førtidspensionister i yderområderne at gøre. Men en stor del af Dansk Byggeris medlemmer i form af mindre håndværksvirksomheder holder til i yderområderne og kan kun stå og se til, mens de unge forlader området for at tage en uddannelse uden at vende tilbage og erstattes af danskere på overførselsindkomst.

»Virksomhederne kan kun til en vis grænse flytte efter arbejdskraften. Der er jo stadig brug for lokale håndværkere i yderområderne. Udenlandsk arbejdskraft er også sjældent en løsning i de mindre håndværksvirksomheder. De er dybt afhængige af, at der skabes vækst lokalt. Og væksten kommer først, når der er den nødvendige arbejdskraft til stede. Det viser al økonomisk teori og praksis,« siger Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeris forslag er at følge Sveriges eksempel. Sverige gennemførte i slutningen af 1990erne en omfattende reform af førtidspensionen og er lykkedes med at reducere antallet af svensker på førtidspension betydeligt.

Dansk Byggeri ønsker bl.a., at administrationen af førtidspension skal flyttes fra kommunerne til en central myndighed under staten. I dag er der meget stor forskel på, hvor tilbøjelig den enkelte kommune er til at tilkende borgere førtidspension. Samtidig skal alle, der allerede er tilkendt førtidspension revurderes. Målet er, at kun mennesker med en dokumenteret, permanent nedsat arbejdsevne, skal kunne få førtidspension.

»Hvis effekten af en reform blev den samme som i Sverige, har vi regnet os frem til, at 55.000 færre vil få førtidspension, og at det vil føre til en stigning i effektivt arbejdsudbud på omkring 25.000. Det er et stort potentiale for hele landet, men det vil specielt have positiv effekt for yderområderne,« siger Lars Storr-Hansen.

Fokus på de unge

En reform af førtidspension kan dog ikke stå alene. Skal Dansk Byggeris virksomheder i yderområderne overleve, er der også brug for at få flere faglærte.

»Vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse og have større fokus på, hvordan vi holder de unge i yderområderne, når de har taget uddannelsen. En gymnasie­reform kan hjælpe, men vi er også nødt til at se på, hvor skolerne ligger, og om vi kan skabe nogle studiemiljøer omkring ungdoms- og erhvervsuddannelserne, som er attraktive for de unge,« siger Lars Storr-Hansen.

»Stadig flere virksomheder vælger at flytte efter arbejdskraften, men der er ingen grund til, at vi skubber på den udvikling. Slet ikke, når politikerne samtidig vælger at flytte statslige arbejdspladser til yderområderne for netop at skabe vækst,« siger Byggeriets direktør.