BUPL støtter krav om minimumsnormeringer i daginstitutioner

Der er nu så få voksne i landets daginstitutioner, at Enhedslisten kræver en lovfastsat minimumsnormering. BUPL er enige i kravet.

Læs mere
Fold sammen

Der er brug for standarder på børneområdet, så pædagoger i vuggestuer og børnehaver ikke står alene med store børnegrupper.

Det mener BUPL, som støtter Enhedslistens krav om at indføre såkaldte minimumsnormeringer.

»Behovet for en bundgrænse ude i kommunerne er større end nogensinde. Der er stor forskel på kvaliteten i de enkelte kommuner, og vi er nødt til at sætte en prop i, så visse kommuner ikke kan blive ved med at skære ned,« siger formand for BUPL Elisa Bergmann.

BUPLs anbefaling lyder på højest 2,5 børn per pædagog i vuggestuerne, fem i børnehaverne og otte på fritidshjemmene. Det ligger ikke langt fra Enhedslisten, der foreslår, at der højest må være tre børn per pædagog i vuggestuerne, seks i børnehaverne og ni på fritidshjemmene.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik lyder de nuværende normeringer i kommunerne på 3,5 børn per pædagog i vuggestuerne, 6,7 i børnehaverne og 14,8 på fritidshjemmene. Tallene dækker dog over store kommunale forskelle.

»Regeringen har skrevet i regeringsgrundlaget, at den vil arbejde for minimumsnormeringer. Nu åbnede statsministeren i sin nytårstale for, at man vil skabe en bedre hverdag for lille Holger. Det ser jeg som en passende anledning til at få indført minimumsnormeringer, så alle små Holgere i landets kommuner er sikret en god normering,« siger Elisa Bergmann.

Regeringen har for nylig afsat en milliard kroner på finansloven over fire år til at ansætte flere pædagoger. Det vil hæve normeringen med cirka 600 pædagoger.

Men de 600 stillinger er ifølge Elisa Bergmann kun startskuddet til at få genoprettet kvaliteten i daginstitutionerne.

»Vi ved, at der er enorme forskelle mellem normeringerne i de enkelte kommuner. Nogle steder har man virkelig skåret helt ind til benet på børneområdet, så det kræver mange ressourcer, før man er tilbage på et acceptabelt niveau,« siger Elisa Bergmann.

Selv om regeringen og Enhedslisten i 2011 besluttede at bruge 500 millioner kroner ekstra om året fremover for at opnå bedre normeringer i dagtilbud til børn, er der blevet færre voksne i landets daginstitutioner.

I en rundspørge foretaget af det uafhængige analyseinstitut Bureau 2000 blandt institutionsledere svarer ni ud af ti adspurgte ifølge dr.dk, at de ikke mener normeringerne er blevet bedre siden 2011.