BUPL: Beskæmmende at besparelser rammer børnene

Det er uhyggeligt og problematisk, at det særligt er børnefamilier, som kommer til at bøde for, regeringen dræner kommunekasserne, mener pædagogernes fagforening, BUPL.

Det er beskæmmende og yderst problematisk, at borgmestrene i mange af landets kommuner forventer at skrue ned for kernevelfærden i de kommende år på grund af den slunkne statskasse.

Sådan lyder det fra formanden BUPL, Elisa Bergmann, der frygter, at aftalen om den økonomiske fremtid i kommunerne, der er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), kommer til at ramme samfundet der, hvor det gør mest ondt. Nemlig på børneområdet.

»På den ene side kan jeg godt forstå, der er nogle kommuner, der føler sig pressede, men på den anden side, er det en aftale, der er indgået mellem regeringen og KL. Så kommunerne er gået ind i dette med åbne øjne, og det er beskæmmende og helt uhyggeligt for vores område, børneområdet, som jeg vil betegne som kernevelfærd,« siger Elisa Bergmann.

I juli drejede regeringen armen om på kommunerne under forhandlingerne om næste års økonomi, og som noget nyt blev der indført et såkaldt omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget tvinger kommunerne til at aflevere én procent af deres budget til statskassen. Det giver regeringen 2,4 milliarder kroner i indtægter, mens 1,9 milliarder kroner bliver sendt tilbage til kommunerne i form af øremærkede midler.

Nu, hvor omprioriteringsbidraget skal føres ud i livet i kommunerne, gør det ondt. Berlingske har i en rundringning talt med 24 af landets borgmestre, der i disse uger forhandler om lukninger af skoler, højere takster, lavere normeringer i institutionerne og en lang række andre tiltag for at effektivisere.

En tredjedel af de 24 borgmestre forudser store besparelser allerede i 2016.

»Det er et stort problem, regeringen og KL har indgået denne aftale. Vi ved, velfærd kommer rigtig mange gange igen, hvis vi investerer tidligt hos børnene, og jeg synes ikke, vi kan være andet bekendt,« siger Elisa Bergmann og fortsætter:

»Hvis man fodrer hunden med sin egen hale, som man gør med omprioriteringsbidraget, betyder det, at børn med det forkerte postnummer får en endnu dårligere start på livet. Det vil sige, normeringerne bliver dårligere i institutionerne og taksterne bliver dyrere, hvilket især rammer de børn, som i forvejen har det svært. Det er rigtig svært for pædagogerne at løfte den opgave, som vi har,« siger hun.

20 ud af de 24 borgmestre, Berlingske har talte med, forudser besparelser på kernevelfærden frem mod 2019, hvis de ikke kompenseres.