Brostrøm tvunget til at deltage i pressemøder

Sundhedsstyrelsens direktør blev pålagt at deltage i pressemøder for at legitimere regeringens strategi mod coronavirus.

Ny ekspertrapport slår fast, at Søren Brostrøm sandsynligvis blev påbudt at stille op, så Mette Frederiksen og regeringen bedre kunne legitimere regeringens strategi, blandt andet om at lukke stort set hele samfundet ned i marts 2020. Billedet her er fra denne uges pressemøde. Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm blev sandsynligvis brugt til at legitimere regeringens strategi og en lang, lang række af vidtgående beslutninger for at stoppe covid-19-epidemien i foråret 2020.

Det fremgår af en rapport fra den særlige ekspertgruppe, der havde til opgave at undersøge myndighedernes håndtering af covid-19. Rapporten blev fredag offentliggjort.

Rapporten slår fast, at Søren Brostrøm flere gange forsøgte at undgå at deltage i de pressemøder, hvor regeringens ministre meddelte sig om regeringens strategi, og at han var uenig i flere af regeringens tiltag, blandt andet nedlukningen af skoler og daginstitutioner, der blev offentliggjort på det historiske pressemøde, 11. marts 2020.

Men det lykkedes som bekendt ikke.

Rapporten slår fast, at Søren Brostrøm sandsynligvis blev påbudt at stille op, så Mette Frederiksen og regeringen bedre kunne legitimere regeringens strategi, blandt andet om at lukke stort set hele samfundet ned.

»Udredningsgruppen har overvejet, om Sundhedsstyrelsens direktør med sin blotte tilstedeværelse på pressemødet 11. marts 2020 og med sin deltagelse i en række andre covid-19-relaterede pressemøder er placeret i en position, hvor hans rolle som regeringens øverste sundhedsfaglige rådgiver bliver brugt som led i en politisk legitimeringsstrategi. Der er i det udleverede materiale flere eksempler på, at Sundhedsstyrelsens direktør har forsøgt at undslå sig deltagelse i regeringens pressemøder« (...) »hvor regeringen og sundheds- og ældreministeren skulle bekendtgøre tiltag af mere politisk karakter. Det samme gælder i øvrigt for ledelsen i Statens Serum Institut, om end der ikke her ser ud til at have været en tilsvarende intern diskussion om deltagelsen«, beskrives det i rapporten.

Ekspertgruppen hæfter sig også ved, at uenigheden mellem Søren Brostrøm og regeringen skjules.

»Tværtimod bliver det på pressemødet af regeringen med statsministeren i spidsen fremstillet sådan, at nedlukningen af aktivitet i blandt andet daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling.«

Undersøgelsesgruppen, under ledelse af professor Jørgen Grønnegaard Christensen, konstaterer, at i et system som det danske, der »bygger på ministerstyre jævnfør ovenfor, (må det, red.) nødvendigvis være sådan, at embedsmænd deltager på pressemøder, hvis de bliver bedt om det. Deres deltagelse på de covid-19-relaterede pressemøder kan dog ikke tages som indtægt for, at de har anbefalet de tiltag, der meldes ud. De deltager her på regeringens vegne«, fremgår det.

Det fremgår klart af rapporten, at til trods for, at statsminister Mette Frederiksen på pressemødet 11. Marts 2020 fik tilkendegivet, at den nærmest fuldkomne lukning skete på »myndighedernes anbefaling«. Så er det i ugevis konstant Statsministeriet, der nærmest totalt styrer myndighedernes indsats – og også træffer beslutningen om at lukke landet, uden at det er anbefalet af andre myndigheder.

»Vi skal hellere handle i dag end fortryde i morgen. Vi skal sætte ind dér, hvor det virker. Hvor smitten spredes mest. Det er i dér, hvor mange mennesker er samlet. Daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner. Aktivitetstilbud, arrangementer. I den kollektive trafik. Derfor er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode. Vi anlægger et forsigtighedsprincip,« sagde Mette Frederiksen på pressemødet 11. marts 2020.

10. marts 2020 – altså dagen før nedlukningen – sendte departementschef Barbara Bertelsen fra Statsministeriet en e-mail til sine departementschef-kolleger, hvori hun skriver:

»De næste dage bliver afgørende ift. at formå i tide at have modet, agiliteten og handlekraften til uden tøven at træffe de rigtige beslutninger til at formindske og forsinke smitteudbredelsen mest muligt for at undgå at få kompromitteret kapaciteten på sygehusene. Og ikke mindst til effektivt at eksekvere på beslutningerne i virkeligheden. Det sidste bliver vi som kollektiv nødt til at kaste alle kræfter og al kreativitet i at lykkes med. Uden skelen til ressortfnidder og frigjort fra enhver form for silotænkning. (…) Det er vigtigt, at vi alle besidder den samme sense of urgency – og sikrer, at vores respektive medarbejdere og samlede systemer også besidder sense of urgency i hele kæden ud til virkeligheden. Vi ER hastigt på vej op ad den eksponentielle kurve nu. Det er ikke længere noget, vi laver scenarier for eller planlægger for. (…) Men hvis vi allesammen gør, alt hvad vi kan, så hurtigt som vi overhovedet kan, skal det nok lykkes at bringe Danmark igennem de kommende svære dage og uger. Både målt i menneskeliv og i samfundsøkonomi.«

Og tæt på midnat, natten til 11. marts sender hun en kopi af en artikel i Berlingske, der offentliggøres 11. marts 2020.

Kort efter midnat sendte departementschefen i Statsministeriet en e-mail til departementschefen i Justitsministeriet, blandt andet med en artikel fra Berlingske vedhæftet: »Epidemiekspert: Vi burde have lukket for Norditalien tidligere.«

Artiklen i Berlingske er bygget op om et interview med den tidligere direktør for Statens Serum Institut Niels Strandberg Pedersen, som blandt andet mener, at man allerede 25. februar skulle have indført skærpet overvågning af alle rejsende fra det norditalienske område« – og dagen efter, og formentlig først dér, træffes beslutningen i Statsministeriet. Danmark skal lukkes.

Undersøgelsesgruppen konstaterer, at »den grundlæggende skitse til den mere vidtgående model for nedlukning hverken bliver udtænkt« i Rigspolitiets Nationaloperative Stab, NHST, i gruppen af højtstående embedsmænd (den såkaldte AC-Gruppe) »eller i Sundhedsstyrelsen«.

Der er også meget, der tyder på, at den ikke er udtænkt af Statens Serum Institut. I kombination med den tætte styring og kontrol af covid-19-håndteringen, som Statsministeriet udøver fra og med 27. februar, tyder fraværet af alternative ophav til nedlukningsplanen på, at den plan for nedlukning, som udmeldes på pressemødet i Statsministeriet 11. marts i al væsentlighed er konciperet i Statsministeriet«, fremgår det.