Brian Mikkelsen ny justitsminister

Opdateret: Brian Mikkelsen overtager Justitsministeriet, mens den kommende konservative formand, Lene Espersen, overtager Bendt Bendtsens Økonomi- og Erhversministerium.

Foto: Rune Evensen

Den nuværende kulturminister Brian Mikkelsen ser ud til at blive ny justitsminister, i stedet Lene Espersen, der altså overtager Bendt Bendtsens gamle ministerium - økonomi- og erhvervsministeriet.

Det er ikke afgjort, hvem fra den konservative folketingsgruppe, der så skal ind på ministerholdet og overtage Kulturministeriet. Den beslutning er nu Lene Espersens.

Andre har spekuleret i, at Connie Hedegaard i forbindelse med Lenes magtovertagelse skulle overtage Udenrigsministeriet fra Per Stig Møller, men det bliver der altså ikke noget af i denne omgang.

Hedegaard vil fortsætte med klimaet
Ifølge Ritzaus Bureau er det Konservative magtskifte er forhandlet på plads den seneste uge mellem Bendt Bendtsen, Lene Espersen og Connie Hedegaard.

Hedegaard har angiveligt selv besluttet at fortsætte som klima- og energiminister. Der venter en stor opgave i efteråret 2009 ved FN's klimakonference i efteråret 2009 i København.

Desuden indtræder Connie Hedegaard i VK-regeringens magtfulde koordinationsudvalg.

Det fredelige Konservative formandsskifte skyldes ifølge en kilde, at "sporene skræmmer" fra partiets blodige formandsopgør i 90'erne.

- Det er det epokegørende ved forløbet, at der har været et ønske om at undgå en opslidende fløjkrig, lyder forklaringen.