Borgmestre til Christiansborg: Giv adgang til kystsikring

Borgmestrene i både København og Roskilde presser på for hurtigere adgang til kystsikring. S kræver handling.

København. Flere kommuner presser på for at få bedre adgang til kystsikring.

Både i Roskilde og København mener borgmestre, at der er brug for politisk handling, så kommunerne kan få bedre adgang til at etablere sikring mod stormflod.

København fremlægger senere på året en plan, der skal sikre byen mod stormflod. Men realiseringen kan kræve en ændret lovgivning, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

- I værste fald kan vi komme til at stå med skader for 19 milliarder kroner ved en stormflod. Derfor gælder det om at komme i arbejdstøjet og etablere sikring mod stormflod hurtigst muligt, efter at vi har planen på plads, siger Morten Kabell.

Han tilføjer:

- Den nuværende lovgivning om kystsikring er meget mangelfuld, og der er brug for, at miljøministeren træder i karakter og påtager sig et større ansvar for kystsikringen i Danmark.

Han mener, at loven skal ændres på flere punkter. Blandt andet mangler der klarhed over, hvem der skal betale for stormflodssikringen.

Morten Kabell henviser til, at lovgivningen i dag slår fast, at det er de berørte grundejere, der skal finansiere kystsikringen. Kommunerne kan dog også bidrage, men det kan være svært på grund af anlægsloftet, mener Morten Kabell.

Han efterlyser også, at staten påtager sig et større ansvar for at vurdere, hvor der er brug for kystsikring og sikrer den nødvendige koordinering på tværs af kommunegrænserne.

Også i Roskilde Kommune presser borgmester Joy Mogensen (S) på for hurtigere kystsikring. Kommunen mener, at der går alt for lang tid med at behandle ansøgninger om kystsikring.

- Vi står klar med et konkret projekt, der er finansieret. Sagsbehandlingen har allerede taget otte måneder. Hvis det fortsætter som nu, kan det tage helt op til seks år, før vi kan bygge den sikring, vi er enige om og har fundet pengene til, siger Joy Mogensen.

Hun kalder ventetiden en "kæmpe belastning" for borgerne.

- Hver eneste gang, der kommer en storm, tager borgere fri fra arbejde og bruger dag og nat på at kæmpe for at holde deres hjem tørt, siger Joy Mogensen.

Samtidig må Roskilde Kommune ifølge borgmesteren gang på gang bruge en million kroner eller mere på beredskabet, alt efter hvor store de enkelte storme er.

- Samfundsmæssigt giver det på ingen måde mening at vente så lang tid med at etablere en kystsikring, siger hun.

Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, opfordrer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til at gå ind i sagen.

Ifølge S-ordføreren bør Esben Lunde Larsen sørge for, at behandlingerne af klager i kystsikringssager kører parallelt, så ventetiden kun vil være måneder frem for måske år.

- Vi skal beskytte naturen, når vi laver konstruktioner i naturfølsomt område. Men vi er simpelthen nødt til at give kystsikringsprojekter forrang i en situation, hvor klimaforandringerne er en realitet, siger Christian Rabjerg Madsen.

/ritzau/