Borgerligt Centrum lagt i graven

Resterne af Borgerligt Centrum truede lørdag Simon Emil Ammitzbøll med fogeden. Men partiet er nu formelt nedlagt og medlemslisterne destrueret.

Læs mere
Fold sammen

Med en beslutning om at nedlægge partiet forsøgte en enig partistyrelse i Borgerligt Centrum i dag at lægge låg på balladen om fusionen med Liberal Alliance.

Nedlæggelsen blev fulgt op med en mail fra partistyrelsen til medlemmerne, der meddelte, at i samme øjeblik, mailen blev sendt, blev Borgerligt Centrums medlemslister destrueret.

De to medlemmer af styrelsen, der ikke følger med over i Liberal Alliance, har fået overdraget koderne til Borgerligt Centrums konti og skal sørge for at betale udestående regninger. Herefter har de fuldmagt til at sende det beløb, der måtte blive tilovers, til et velgørende formål, oplyser Liberal Alliances pressechef, Lars Kaaber.

Beslutningen blev truffet efter et døgn, hvor det føg med anklager om tyveri og trusler om politianmeldelse fra Borgerligt Centrums tidligere pressechef Jeppe Søe. Han gjorde i B.T. gældende, at styrelsen ikke selv kunne nedlægge partiet, fordi en nedlæggelse ifølge partiets vedtægter kræver 2/3 flertal på to på hinanden følgende landsmøder.

Men Borgerligt Centrum nåede aldrig at holde sit første landsmøde, og derfor gælder vedtægterne ikke. Indtil landsmødet, som aldrig blev til noget, har kompetencen til at beslutte suverænt ligget hos partistyrelsen, og derfor er nedlæggelsen af partiet nu en kendsgerning.

Partistifteren Simon Emil Ammitzbøll understreger, at Borgerligt Centrum ikke har nogen formue, men et mindre beløb stående på en konto til at betale eventuelle regninger, som ikke er kommet ind endnu. Der er ikke givet nogen penge til Liberal Alliance.

/ritzau/