Borgerlige højborge males røde

Opbakningen til blå blok siver i det bundborgerlige Nordsjælland. Socialdemokraterne er nu det største parti i Lyngby-Taarbæk, mens højrefløjspartierne har mistet otte procent af deres opbakning i Gentofte.

Foto: Søren Bidstrup

Gentofte Kommune har ikke altid haft en konservativ borgmester. I starten af 1900-tallet var borgmesteren fra partiet Højre. I nabokommunen Lyngby-Taarbæk er man næsten lige så blå, for her har man haft en borgerlig borgmester siden 1952. Og i såvel de tidligere Søllerød- og Birkerød Kommuner samt det nuværende Rudersdal er det lige så sikkert, at borgmesteren er blå, som at paven er katolik.

Det er med andre ord kerneborgerligt land, som man går ind i, hvis man følger Øresundskysten nord for København.

Og det er ikke bare ved kommunalvalg, at de borgerlige høster stemmer i de nordsjællandske. Ved folketingsvalgene har Schlüter, Ellemann-Jensen, Fogh og senest Lars Løkke kunnet regne med en solid opbakning, når blot grænsen fra Østerbro til Hellerup var krydset.

Men ved valget i 2011 og igen ved valget i 2015 er den blå opbakning falmet. I Gentofte er opbakningen fra 2007 til 2015 til blå blok gået fra 67 til 59 procent, i Rudersdal fra 64 til 60, og i Lyngby-Taarbæk er der nu tæt på dødt løb mellem rød og blå: Opbakningen er gået fra 56,4 til 50,7 procent.

Folketingsvalget helt store sejrherre, Dansk Folkeparti, står traditionelt svagere i de tre nordsjællandske kredse end på landsplan. Og det kan være en grund til, at opbakningen til blå blok skrider, vurderer det nyvalgte folketingsmedlem for Konservative, Rasmus Jarlov:

»De borgerlige partier, V, K og LA, er gået tilbage. Vælgerne har ikke i særlig høj grad stemt borgerligt. På landsplan er mange af de stemmer gået til Dansk Folkeparti, men styrkelsen af Dansk Folkeparti har vi ikke set i Nordsjælland,« siger Rasmus Jarlov som forklaring på, hvorfor rød blok er gået frem.

Socialdemokraterne størst i Lyngby

I Lyngby-Taarbæk har Socialdemokraterne i lang tid stået stærkere end i de to nabokredse, Rudersdal og Gentofte. Ved det netop overståede valg gik det afgående regeringsparti forbi såvel Konservative som Venstre og blev det største parti i kredsen.

»Jeg havde ikke troet, at det ville ske. Ikke den her gang. Det er klart, at man kan fornemme herude, at der blandt borgerlige vælgere er en stor tilfredshed med den måde, som Socialdemokratiet har ført økonomisk politik. Folk herude kan godt fornemme, at der er styr på økonomien,« siger Simon Pihl Sørensen, der er socialdemokratisk viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tidligere konservativ borgmester i samme kommune Rolf Aagaard-Svendsen mener dog, at man skal tage Socialdemokratiets førerposition med et gran salt.

»Det har altid været sådan, at der er flere, der har stemt konservativt til lokalvalg end til folketingsvalg. I Lyngby Taarbæk er det en mere bredt fordelt befolkning i forhold til Gentofte, for her i kommunen er der flere almene boliger,« siger Rolf Aagaard-Svendsen.

K-dominans til kommunalvalg

For de Konservative var valget i de nordsjællandske kommuner præget af den samme tendens som i resten af landet: En nedadgående én af slagsen vel at mærke.

På kommunalplan virker Søren Pape Poulsens parti dog til at være noget mere resistent. I Gentofte får partiet for eksempel stadig mere end 50 procent af stemmerne. Men til folketingsvalg møder de Konservative kun opbakning fra hver tiende vælger i kredsen.

»Til lokalvalg stemmer folk anderledes end til kommunalvalg -  man plejer at sige, at den landspolitiske med- eller modvind slår igennem med halv kraft på kommunalplan,« siger Jens Olav Dahlgaard, valgforsker på KU.

»Hvis man ser på Konservatives relative tilbagegang i nogle af nordsjællandske kredse, så følger det tendensen på landsplan meget godt.«

For Simon Pihl Sørensen, den socialdemokratiske viceborgmester i Lyngby, er det dog ikke en glædesdag, når de Konservative går tilbage:

»Det er begrædeligt af to grunde. De har den stærke tro på, at man skal hjælpe de svageste, og at liberalisme ikke er det vigtigste her i verden. Der er brug for dem,« siger han.