Borgerlige giver regeringen skylden for gymnasie-sammenbrud

Venstre og Konservative mener, at regeringen misser en historisk mulighed for at løfte det faglige niveau i gymnasiet, når den siger nej til at følge det borgerlige karakterkrav.

Regeringen og de borgerlige ser så forskelligt på, hvad der skal kræves for at kunne begynde på en gymnasial uddannelse, at forhandlingerne om en ny gymnasiereform nu er brudt sammen. Venstre og Konservative vil have et karakterkrav på mindst 4, men det siger regeringen nej til.

»Det er ærgerligt. Regeringen har forspildt en historisk mulighed for at give gymnasiet et fagligt løft,« siger Esben Lunde Larsen (V), Venstres uddannelsesordfører.

Han mener, at regeringen er årsag til sammenbruddet.

»Regeringen ville pille karakterkravet ud af selve forhandlingerne og så lade det være op til et politisk flertal efter næste valg at afgøre, hvad adgangskriterierne skal være til gymnasiet,« siger han og uddyber:

»For os er det helt uacceptabelt, fordi det er nødvendigt med højere adgangskrav, så vi sikrer, at de unge, der kommer ind på de gymnasiale ungdomsuddannelser, har forudsætningerne for at løfte sig fagligt og læse videre efter endt gymnasium«.

Daniel Rugholm (K), de Konservatives uddannelsesordfører, mener ligeledes, det er afgørende, at den unge har et karaktersnit på minimum 4 for at kunne komme på gymnasiet.

»Vi snakker om et 4-tal, som bare viser, at du har en forståelse for det fag, som du har haft. Det er vi desværre ikke enige om, og derfor er vi blevet enige om, at så er der ingen grund til at snakke videre,« siger han og tilføjer:

»Jeg vil godt anerkende, at der har været mange ting, vi er enige om, men det er bare altafgørende for os, at det her kommer til at handle om at styrke fagligheden. Et element i det er altså, at vi tør stille nogle krav til de unge, og det vil regeringen ikke. Det er rigtig, rigtig ærgerligt. Vi synes lidt, at man svigter de unge og gymnasiet, når man ikke tør tage den snak.«

Alt tyder på, at forhandlinger ikke genoptages på denne side af et valg. Venstres Esben Lunde Larsen håber, at et borgerligt flertal efter et valg kan bane vejen for højere karakterkrav.

Adspugt om, hvorvidt Venstre er klar til at opsige det forlig, man har på området med regeringen, svarer han:

»Det skal valgets udskrivelse afgøre, men der er jo ingen forligskredse, der varer til evig tid, så det må vi forholde os til til den tid«.