Boligminister: Kampagner skal gøre op med diskrimination hos udlejere

Boligminister Carsten Hansen (S) finder det uacceptabelt, at nogle private udlejere diskriminerer. Han mener, at informationskampagner er løsningen og ikke hårdere straffe.

Det er langt sværere at finde en ny lejebolig, hvis dit navn klinger udenlandsk.

Ankestyrelsen konkluderer i sin nye rapport, »Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere«, at nydanskere og personer med et anderledes navn i højere grad fravælges på det private lejeboligmarked i forhold til de danske navne.

En situation som boligminister Carsten Hansen (S) tager skarp afstand til.

»Diskrimination på baggrund af etnicitet er fuldstændig uacceptabelt. Men det er svært, fordi de private udlejere ikke er forpligtet til at udleje efter en venteliste, som den store almene sektor er. De bestemmer selv, hvem de vil udleje til, men det er klart, at man på ingen måde må diskriminere,« siger han.

Rapporten fra Ankestyrelsen viser blandt andet, at folk med anden etnisk baggrund og mere eksotiske navne skal sende 27 procent flere ansøgninger for at finde en lejebolig.

Også Ligestillingsminister Manu Sareen (R) er ked af rapportens konklusioner.

»Det er ærgerligt, fordi mange nydanskere er læger og ingeniører og kan bidrage til samfundet – ligesom dig og mig. Vi ved fra det nationale integrationsbarometer, at næsten hver anden nydansker har oplevet at blive udsat for diskriminering, og tendensen peger ikke i en positiv retning,« forklarer ministeren, der mener, at flere kampagner er vejen frem.

Carsten Hansen er enig i, at det kan være løsningen.

»Jeg synes, at vi skal sætte en kampagne i gang for at sikre, at udlejerne ved, hvad det er, de gør, når de afviser folk. Det handler om at bearbejde de fordomme, som findes hos nogle mennesker. Vi har brug for dem, der kommer til Danmark. De fleste er her for at bidrage til det danske samfund, så derfor er det vigtigt, at alle har mulighed for at få et sted at bo,« siger han.

Hvordan en sådan kampagne helt præcis skal stykkes sammen, er ikke besluttet, men ministeren mener ikke, at man på nuværende tidspunkt skal se på hårdere straffe eller andre metoder for at komme problemet til livs.

»Det er meget vanskeligt, fordi der er tale om sager, hvor det er uhyre svært at løfte bevisbyrden. Man skal virkelig kunne bevise, at en person diskriminerer på baggrund af etnicitet« siger han.

SF mener til gengæld, at hårdere straffe er en mere holdbar løsning, end de to ministres forslag om kampagner.

»Jeg tror ikke, at kampagner har den store effekt, hvis grundholdningen er, at hvis man har et fremmedklingende navn, så er man en dårligere lejer. Derfor er det vigtig at komme i dialog med udlejerne og samtidig kigge på bødestraffene,« siger SFs ligestillingsordfører, Özlem Cekic,

Selvom Carsten Hansen ikke tror på, at hårdere straffe fungerer, så afviser han ikke, at andre løsninger kan blive nødvendige.

»Vi skal holde øje med udviklingen, og hvis der er et stigende problem, så er det et spørgsmål om tid, før vi må kigge på, hvad vi ellers kan gøre,« siger han.