Børn af alkoholikere bliver garanteret hjælp

Et enstemmigt Folketing har besluttet at sikre børn fra alkoholfamilier hjælp. Et vigtigt tiltag, lyder det fra Blå Kors.

Hvis mor eller far drikker, påvirker det i mange tilfælde barnet gennem hele livet. Derfor har et enigt Folketing bestemt, at børn og unge under 25 år skal sikres rådgivning eller støtte.

Der er indtil videre blot tale om et såkaldt beslutningsforslag, der betyder, at regeringen skal udarbejde et reelt lovforslag til en behandlingsgaranti. I beslutningsforslaget står der, at børnene skal tilbydes hjælp så vidt muligt inden 14 dage, men senest 30 dage efter de har henvendt sig.

Det glæder organisationen Blå Kors, der arbejder for at hjælpe misbrugere ud af deres problemer.

»Vi er rigtig glade. Vi har arbejdet for en behandlingsgaranti i flere år, fordi vi har set, hvor mange børn og unge som senere kommer ud for problemer,« siger generalsekretær i Blå Kors Christian Bjerre.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at mere end 120.000 børn lige nu vokser op i familier med alkoholproblemer. I flere tilfælde sætter opvæksten deres fremtid på spil, forklarer Christian Bjerre.

»Vi har rigtig god dokumentation for, at mange af dem får problemer i forhold til uddannelse og arbejdsmarked efterfølgende og i det hele taget problemer med leve et helt voksenliv,« siger han.

Og omkring en tredjedel af børnene fra alkoholfamilier har risiko for at udvikle et misbrug senere i livet, hvis de ikke får den fornødne hjælp, tilføjer generalsekretæren. Derfor vil Blå Kors arbejde for, at behandlingsgarantien også kommer til at gælde unge voksne over 25 år.

»Det er vigtigt, at forslaget kommer til at gælde både børn, der lige nu lever i sådan en familie, men også unge, der nu er i tyverne eller trediverne, og er vokset op, men som ikke har fået hjælp,« fastslår han.

Regeringen skal fremsætte lovforslaget, inden året er omme.