Bertel Haarder vil gøre det lettere for flygtninge at få arbejde i daginstitutioner

En eventuel justering må dog aldrig slække det helt overordnede hensyn til børns sikkerhed og tryghed.

Foto: Claus Bech

I Danmark er det et lovkrav, at vuggestuer, børnehaver og fritidshjem indhenter børneattester på personale, der kan opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Børneattesterne skal sikre, at den ansatte ikke er tidligere straffet for seksuelle overgreb mod børn.

Men når landets kommuner vil sende nyankomne flygtninge i virksomhedspraktik i en daginstitution, er det ofte umuligt at få fat på de nødvendige oplysninger i hjemlandet. Og derfor lægger regeringen nu op til at ændre reglerne.

Kulturminister Bertel Haarder (V) har ansvaret for reglerne om børneattester. I et skriftligt svar til Dansk Folkepartis børneordfører, Pernille Bendixen, udtrykker han forståelse for, at landets kommuner står i et dilemma, skriver Avisen.dk

På den ene side er de forpligtede til at indhente en børneattest, før de tager flygtninge ind i praktikophold på børneinstitutioner. Og på den anden side er det i praksis umuligt at indhente oplysninger fra de lande, som de er flygtet fra.

»Jeg vil derfor bede mine embedsmænd om at se på mulighederne for at justere de nuværende regler om børneattester, så der ikke bruges unødige ressourcer på at indhente blanke attester,« lyder det fra Bertel Haarder, inden han slår fast:

»En eventuel justering må dog aldrig slække det helt overordnede hensyn til børns sikkerhed og tryghed.«

Men ministerens svar skaber bekymring hos regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

»Som jeg læser det, er regeringen på vej til at åbne for, at flygtninge kan blive ansat i daginstitutioner uden en børneattest,« siger børneordfører Pernille Bendixen (DF) til Avisen.dk.

»Jeg synes, det er fuldstændig uhørt, at man overhovedet kan overveje at lempe de her regler, som skal beskytte børn mod overgreb.«

Bertel Haarder understreget, at der altid bør foretages »en samlet og konkret vurdering af, om en person er egnet til at arbejde med børn«.

Hos Kommunernes Landsforening tager man godt imod udmeldingen.

Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for løn- og personaleudvalget i KL, vil gerne hjælpe regeringen med at lave en alternativ ordning for flygtninge:

»Jeg er selvfølgelig enig i, at vi på ingen måde må slække på sikkerheden og trygheden, men vi vil gerne have mulighed for at bruge den her del af arbejdsmarkedet også,« siger Michael Ziegler til Avisen.dk.

Avisen.dk har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra Bertel Haarder.

/ritzau/