Benny Engelbrecht: Alarmklokkerne kimer for alvor, men ingen bremser EFI

Benny Engelbrecht (S), September 2014-juni 2015 Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

I løbet af efteråret og vinteren begyndte alarmklokkerne for alvor at kime i Skat og Skatteministeriet. I januar konkluderede revisionsvirksomheden Deloitte, at der var »alvorlige fejl« i EFI, der blandt andet knyttede sig til fejl i data, og at systemet stod »i en meget kritisk situation.« Desuden blev det fastslået, at »den manglende funktionalitet nu for alvor synes at medføre forretningsmæssige konsekvenser, der kan betyde resttab for staten«.

Også IT-konsulentvirksomhederne Accenture og Valcon samt Kammeradvokaten granskede systemet, mens hundreder af ansatte i Skat forsøgte at håndtere de mange tusinde gældsposter manuelt. Undersøgelserne bekræftede billedet af, at der var risiko for, at EFI inddrev gæld ulovligt. Analyserne konstaterede bl.a., at der var »problemer med utilsigtet forældelse«, samt at der var risiko for, at der blev foretaget »aktiv inddrivelse af ikke-retskraftige fordringer.« Benny Engelbrecht orienterede Folketingets Finansudvalg om situationen i maj 2015.