Bag om kandidattesten: Sådan er den lavet

Med Berlingskes kandidattest til det kommende folketingsvalg kan du hente inspiration til, hvem der måske kan være den rette at stemme på for dig.

 

Senest d. 14. september 2015 skal der afholdes valg til Folketinget, hvor godt 750 kandidater stiller op. Men hvem skal du så stemme på? Det kan Berlingskes kandidattest give dig inspiration til.

Vi stiller dig 15 spørgsmål inden for forskellige politiske områder. De samme 15 spørgsmål har vi bedt de opstillede kandidater svare på. Herefter vil en avanceret beregning give dig et svar på, hvilke kandidater du tilsyneladende er mest enige med.

I testen bliver du bedt om at tage stilling til hvert spørgsmål to gange. Først skal du på en skala fra 1-5 angive, hvor uenig eller enig du er i spørgsmålets udsagn. Når du har svaret på det, vises en ny skala, hvor du bliver bedt om at angive, hvor vigtigt det politiske emne er for dig og dit valg af kandidat. Skalaen går igen fra 1-5 - fra "ligegyldigt" til "vigtigt". Kandidaterne har svaret på samme måde.

Foreløbig har godt 500 kandidater valgt at svare på Berlingskes henvendelse - og det er de personer, som testen gennemføres på baggrund af.

De kandidater, der endnu ikke har svaret, kan dog også findes i oversigterne med navn og parti, men herudover gives ikke yderligere oplysninger, og kandidaterne indgår i sagens natur heller ikke i selve testen.

Sådan er spørgsmålene udvalgt

Indledningsvist har Gallup foretaget en undersøgelse af, hvilke politiske temaer, der ligger højest på danskernes dagsorden. Vi har brugt denne opgørelse til at udvælge de temaer, som indgår i testen.

Berlingske har udvalgt de 15 spørgsmål i samarbejde med ph.d.-studerende Martin Vinæs Larsen, der har speciale i vælgeradfærd, for at sikre, at spørgsmålene er formuleret uden slagside, samtidig med, at de er relevante og dækkende for den politiske debat.

Efterfølgende har Gallup testet de 15 spørgsmål på et repræsentativt udsnit af befolkningen. Undersøgelsen viste, at der er vidt forskellige holdninger til de enkelte spørgsmål. Der var med andre ord ingen klar overvægt af vælgere, der erklærede sig enige eller uenige i spørgsmålene.

Dermed ikke sagt, at spørgsmålene ikke kan diskuteres. Det kan de helt sikkert, men vi har gjort os umage for ikke at vælge spørgsmål, som favoriserer noget parti frem for andre.

Kandidaterne har besvaret samme spørgsmål

For at kunne udregne enigheden mellem dig og kandidaterne har vi bedt hver enkelt kandidat besvare nøjagtigt de samme spørgsmål og udsagn, som du svarer på i testen. Kandidaterne har altså både svaret på, hvor enige eller uenige de er i udsagnet, samt hvor vigtigt de finder emnet. Det kan dermed give dig en indikation af, i hvor høj grad en kandidat vil prioritere emnet, hvis han eller hun bliver valgt ind i Folketinget.

Sådan udregner vi enigheden

Udregningen af overensstemmelsen mellem dine og kandidaternes svar bygger på en avanceret formel. Udregningen tager højde for, hvor tæt dit svar ligger på kandidaternes i hvert eneste spørgsmål. Hvor vigtigt det er for dig, at emnet har stor prioritet hos en kandidat, bliver ligeledes sammenholdt med kandidaternes svar.

Du og kandidaten skal svare præcist det samme på alle spørgsmål for at være 100 procent enige. Så snart der er "uenighed" mellem dig og en kandidat på enten holdning eller spørgsmålets vigtighed, bliver enigheden lavere.

Her får du inspiration til dit kryds - men brug din sunde fornuft

Når du har gennemført testen, får du at vide, hvilke kandidater du er henholdsvis mest og mindst enige med. Resultatet kan du bruge som en fingerpeg om, hvilken kandidat du måske skal stemme på. Du kan også klikke dig videre og læse mere om kandidaten.

Som altid ved sådanne tests er det dog vigtigt, at du tager din sunde fornuft med i stemmeboksen, når du skal sætte dit kryds.

Har du spørgsmål eller kommentarer til testen, er du velkommen til at skrive til Berlingske Research på emailadressen valg@berlingske.dk.

Tag testen her.