Både mor og far får ret til post om børnene

Ligestillingsminister Manu Sareen indskærper nu over for landets kommuner, at skilte forældre begge skal modtage post om deres fælles børn.

Det er kønsdiskrimination, hvis en far går glip af relevant information om sit barn, fordi han ikke lever sammen med barnets mor.

Det mener ligestillingsminister Manu Sareen (R), som ifølge Information »indskærper« over for landets kommuner, at begge forældre skal modtage den samme post om deres børn fra det offentlige, uanset om de bor sammen eller ej.

»Det er ikke at behandle forældre ligeværdigt, når kun den ene får besked fra kommunen om for eksempel tilbud i børnehaven. Vi er altså i 2015, og der er ikke en etter og en toer i den sammenhæng. Begge forældre skal selvfølgelig have mulighed for at udøve forældreskabet på lige fod,« siger Manu Sareen til Information.

I dag er barnet typisk registreret i moderens navn, hvilket betyder at kun hun får post om barnet, selvom forældrene deler forældremyndigheden.

Ministeren mener, at indskærpelsen vil have en kraftig signalværdi, og overgangen til digital post 1. november sidste år burde gøre det enkelt at sende posten til begge forældre, understreger han.

Ligebehandlingsnævnet har ifølge Information behandlet flere sager, hvor en kommune kun har givet den ene forælder relevant information om barnet, selvom forældremyndigheden er delt.

Her er det blevet fastslået, at der er tale om forskelsbehandling, og senest har nævnet givet en klager medhold i, at kommunen skal sende indskrivningsbreve til begge forældre, når et barn skal begynde i skole.

Pia Færch, der er chef for Kommunernes Landsforenings (KL) Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening, skriver i en kommentar til Information, at KL »naturligvis« tager Ligebehandlingsnævnets afgørelse til sig. KL forventer desuden, at alle kommuner er blevet opmærksomme på afgørelsen og justerer praksis, hvis der ikke hidtil er blevet sendt brev til begge forældre, lyder det også i kommentaren.