Automatisk statsborgerskab til unge er knap så automatisk

Regeringens løfte om automatisk statsborgerskab til unge, der er født i Danmark og har opført sig ordentligt, er knap så automatisk som lovet. 13 er godkendt, 194 er afvist.

De er født og opvokset i Danmark, har klaret folkeskolens afgangsprøve og opført sig ordentligt. De opfylder med andre ord betingelserne for automatisk adgang til dansk statsborgerskab, som regeringen har stillet til udsigt, men meget få er kommet igennem nåleøjet, skriver Information.

Avisen har fået aktindsigt i Statsforvaltningens statistik om regeringens løfte om automatisk statsborgerskab. Noget, regeringen stillede de unge i udsigt allerede i regeringsgrundlaget fra oktober 2011, og som justitsministeren gentog under folketingets behandling af lovforslaget før sommerferien.

194 unge har udfyldt den nødvendige erklæring og betalt gebyret uden at få indfriet regerings løfte, og forklaringen fra Statsforvaltningen har alle gange været den samme: »Mangler løsningsattest,« skriver Information.

De unge kan med andre ord ikke blive løst fra det statsborgerskab, de har fra deres forældre.

Kun 13 unge har opnået automatisk dansk statsborgerskab, siden ordningen blev indført i juli.

Derudover har 46 fået afslag, for de flestes vedkommende for ikke at have betalt det krævede gebyr, viser den aktindsigt, Information har fået.