Arvefølgen i Venstre på plads

Lars Løkke Rasmussen bliver ny finansminister og statsministeren synes dermed at have peget på sin efterfølger. Skatteminister Kristian Jensen hives også ind i Anders Foghs inderkreds.

Læs mere
Fold sammen

Statsminister Anders Fogh Rasmussen forfremmer i dag Lars Løkke Rasmussen til finansminister. Også skatteminister Kristian Jensen forfremmes. Han beholder sit ministerium fra før valget, og samtidig indlemmes han i regeringens helt centrale udvalg - nemlig det magtfulde koordinationsudvalg og økonomiudvalg.

Det erfarer Berlingske Tidende.

Med udnævnelsen af Lars Løkke Rasmussen til ny finansminister tyder alt på, at statsminister Anders Fogh Rasmussen endegyldigt har udpeget sin efterfølger, og i de næste år vil Løkke fra det magtfulde finansministerium få en unik skoling som regeringens chefforhandler i forhold til en række af de store reformer, som regeringen vil gennemføre.

Det er ikke kun Lars Løkke Rasmussens fremtid, som fremstår afklaret. Når Anders Fogh Rasmussen løfter skatteminister Kristian Jensen ind i regeringens magtfulde koordinationsudvalg og økonomiudvalget, som er nervecentret i regeringen, er det et tilsvarende klart signal.

Dermed har Fogh reelt peget på Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen som den stærke duo, som skal være krumtappen i Venstres fortsatte udvikling, når han en dag vælger at trække sig tilbage.

Udover at komme med i de to vigtige regeringsudvalg vil Kristian Jensen få en særdeles betydningsfuld opgave, når han på regeringens vegne skal forberede den kommende skattereform, som en skattekommission skal udarbejde grundlaget for.

Fogh har arbejdet målrettet på at sikre et glidende generationsskifte i Venstre, og med dagens ministerrokade er de afgørende brikker faldet på plads.

I forvejen står Lars Løkke Rasmussen – efter en årrække som en af regeringens tungeste ministre og som næstformand i partiet – uantastet som kronprinsen. Men internt har også Kristian Jensens stjerne været konstant opadgående, og det bliver nu de to, som i de næste år får træningen til at tage over som henholdsvis nummer et og to i Venstre efter Foghs afgang som formand.

I koordinationsudvalget kommer de to til at sidde sammen med Foghs nære væbner siden midten af 1980’erne – nemlig Claus Hjort Frederiksen – som dermed vil komme til at arbejde tæt sammen med fremtidens ledere af Venstre.

Klarer Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen de kommende krævende opgaver som ministre, vil Fogh være godt på vej til at sikre et generationsskifte, som ellers kan være ekstremt vanskeligt at gennemføre, mens man har regeringsmagten.

Helt fra starten har det været hans ambition og håb at skabe forudsætningerne for et generationsskifte, som skulle forløbe harmonisk og uden indre stridigheder.