Arbejdsløse halter efter på frivilligheden

Flere arbejdsløse engagerer sig frivilligt. Men andelen ligger stadig under resten af befolkningen.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde(tv.) og Børne- og socialminister Mai Mercado(th.). Fotograferet til historien om at regeringen gerne vil have flere på offentlig forsørgelse - eksempelvis kontanthjælp og førtidspension - til at arbejde frivilligt i eksempelvis idrætsforeninger, med flygtninge og andet. (Foto: Nikolai Linares/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

Frivillighed er den lim, der er med til at kitte samfundet sammen. Og samfundet har måske mere end nogensinde brug for tætning.

Med dette højstemte billede vil socialminister Mai Mercado (K) "fyre op under frivilligheden" - især blandt arbejdsløse og socialt udsatte.

Det går allerede den rigtige vej. De seneste fem år er andelen af frivillige blandt kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister steget fra 26 til 30 procent.

Men andelen af frivillige arbejdsløse er lavere end blandt den øvrige befolkning, hvor 41 procent er frivilligt engageret.

»Vi skal sikre, at frivillighed ikke kun er for de ressourcestærke, men også for dem, der står lige lidt udenfor, og som også gerne vil være en del af fællesskabet,« siger Mercado.

»Det er vigtigt at føle sig værdsat, være en del af noget større. At føle, at man skaber værdi og betyder noget for andre.«

Et frivilligt arbejde kan i ministerens optik ligefrem være med til at åbne døren til et lønnet arbejde:

»Man møder mange i et frivilligt fællesskab, og det giver netværk. Og den indirekte fordel er, at man får nogle kompetencer, som også kan bruges på arbejdsmarkedet.«

Så hvordan får man flere engageret i frivilligt arbejde? Regeringen nedsætter en taskforce, som skal hjælpe med at udforme en ny civilsamfundsstrategi.

Rammerne for frivilligheden skal granskes, siger innovationsminister Sophie Løhde (V):

»Taskforcen skal blandt andet komme med anbefalinger til, hvordan frivillighedsområdet kan forbedres, så flere kan inkluderes i civilsamfundet, og hvordan vi kan sikre en mere målrettet prioritering af støttekroner og bedre privat finansiering.«

Et af medlemmerne af taskforcen er formanden for Frivilligrådet, Vibe Klarup, der peger på flere barrierer for frivilligt engagement:

»Når man lever på kanten af samfundet, skal der ekstra meget til for at turde række ud og spørge, om man må være med. Så organisationer og foreninger skal åbne dørene på vid gab.«

»Samtidig skal vi styrke foreningslivet. Både økonomisk og ved at bakke op om aktiviteter i civilsamfundet.«

En ny undersøgelse fra TrygFonden viser, at hver femte dansker oplever at stå uden for fællesskabet. Dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer spænder ben.