Antiradikalisering: Pind i heftig Twitterdebat, mens »intet blev afvist« i Kirkeministeriet

Folketingets partier tog i dag hul på forhandlinger om antiradikaleringsindsatsen, der skal standse hadprædikanter og dæmme op for radikaliserede miljøer. Der er ingenting, vi ikke kan drøfte. Vi er med på det hele, siger mødeleder og kultur- og kirkeminister Bertel Haarder.

»Du sammenligner børneporno og politiske tilkendegivelser?,« spurgte Søren Pind Socialdemokraternes Trine Bramsen på Twitter. »Tager du opfordringer til terror på nettet alvorligt? Lyder ikke sådan,« svarede Bramsen. Imens var Bertel Haarder mødeleder ved et møde om antiradikaleringsindsatsen over for hadprædikanter. Fold sammen
Læs mere

Kirke- og kulturminister Bertel Haarder (V) var torsdag formiddag vært ved det første af tre møder, hvor politikerne skal enes om, hvordan de sætter ind over for radikaliserede miljøer og ikke mindst hadprædikanter i kølvandet på TV2-programserien »Moskeerne bag sløret«.

Og der skal sættes hårdt ind over for radikalisering, så langt er politikerne enige. Men de er ikke helt enige om, hvordan det skal gøres.

»Med udgangspunkt i grundlovens paragraf 67 om religionsfrihed skal man gøre det klart, at det er ulovligt at undervise i eller vejlede om stening, fysisk afstraffelse af børn og et parallelt retssystem, som står i opposition til det danske. Der skal falde en fængselsstraf, hvis man overtræder det,« sagde Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen til Ritzau før mødet.

»Vi er meget opmærksomme på, at vi skal undgå at lave noget, der ser ud som om, det gør en masse - men som i virkeligheden ikke har nogen effekt. Hvis vi skal nå at have vedtaget noget i Folketinget inden sommerferien, så skal vi fokusere på nogle enkelte ting,« sagde samme Martin Henriksen efter mødet, der tog cirka to timer.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde allerede i forbindelse med annonceringen af møderækken, at regeringen vil undersøge mulighederne for at sætte ind over for hadprædikanter og radikaliserede miljøer på tre punkter.

For det første ønsker regeringen at afsøge muligheden for at kriminalisere ytringer, for det andet skal det undersøges, om man kan udstede tilhold, så bestemte personer forhindres i at møde op i moskeer og »genoptage deres hadefulde prædiken«. Og for det tredje vil regeringen gerne fratage vielseskompetence fra hadprædikanter.

S: Man skal kunne lukke hadske hjemmesider ned uden domstolsprøvelse

De sigtelinjer er både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne enig i.

Og landets største parti, der i dag var repræsenteret ved politisk ordfører Nicolai Wammen, ønsker desuden, at det skal være muligt at sætte en stopper for internethjemmesider, der indeholder hadske ytringer og opfordrer eller bidrager til radikalisering og ekstremisme.

Socialdemokraterne vil vel at mærke have, det skal kunne ske helt uden varsel og uden den sædvanlige domstolsprøvelse.

»Vi synes, det er vigtigt, vi diskuterer, hvordan vi sikrer, at hadprædikanter ikke kan komme til Danmark, og at vi får styr på de formørkede kræfter. Men det, regeringen har lagt frem, er både for lidt og for smalt,« sagde Nicolai Wammen efter mødet og nævnte blandt andet indsatsen på internettet og en forbedring af exitprogrammer fra ekstremistiske miljøer.

Forud for mødet erklærede landets justitsminister Søren Pind sig på Twitter »mildest talt forundret« over Socialdemokraternes forslag. Det førte til en længere diskussion med Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen:

Dagens møde handlede ifølge kirkeminister Bertel Haarder fortrinsvis om mulighederne for at kunne fratage trossamfund deres offentlige anerkendelse og tilskud og ikke mindst muligheden for at føre skærpet tilsyn med friskoler.

»Jeg er meget glad for, at Bertel har tilkendegivet, at regeringen er parat til at gå videre, når det gælder folkeoplysning og friskoler. Der er behov for, at der bliver strammet op - vi vil ikke være til grin for vores egne penge,« sagde Nicolai Wammen efter mødet.

Hos SF er formand Pia Olsen Dyhr ganske optaget af netop tilsynet med friskoler:

»Det afgørende for os er, at man i Danmark lever op til de demokratiske spilleregler og ligestillingen. Nu har vi skærpet tilsynet med friskolerne, men vi må erkende, hvor tilsynet ikke har været godt nok. Der er friskoler i dag, hvor man ikke har sexualundervisning, og pigerne skal have at vide, at de har lige ret til at bestemme over deres egen krop,« sagde hun efter mødet.

»Der er ingenting, vi ikke kan drøfte. Vi er med på det hele,« siger Bertel Haarder.

R, EL & Alternativet: Det må ikke gå ud over demokratiet

Også Enhedslisten, Alternativet og De Radikale deltog ved dagens møde. Fra den kant lyder der nu bekymring for, om et flertal i Folketinget vil gå så langt, at antiradikaliseringsinitiativerne kan ende med at gå ud over demokratiet.

»Vi er ikke med på at underminere vores egne demokratiske værdier, for så har vi selv solgt ud,« siger de Radikales Sofie Carsten Nielsen.

»Vi har talt om det, der handler om, hvad der skal til for at få folkeoplysningsmidler. Bertel Haarder vil stille højere krav til, at de aktiviteter, der foregår, ikke strider mod menneskerettighederne. Det synes vi egentlig lyder meget fornuftigt, men vi mangler at se noget mere konkret end overskrifter,« siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

»Jeg synes, vi havde et rigtigt godt møde. Bertel Haarder gjorde det klart, at han ikke vil bøje grundloven eller religionsfriheden. Vi diskuterer en række tiltag, der hver især kan være positive på nogle områder, men det vil ikke hjælpe mod radikaliseringen,« siger Josephine Fock fra Alternativet.

Om en uge - næste torsdag - mødes partierne igen. På det møde skal det diskuteres, om og i bekræftende fald hvordan man vil kunne udforme en liste med navne på hadprædikanter, der skal forhindres indrejse i Danmark. I slutningen af april mødes partierne for tredje og i øjeblikket sidste gang med Bertel Haarder som mødeleder. Dagsordenen her vil være sanktioner og kriminaliseirng af ytringer.

Løkke har givet sin kirkeminister det opdrag, at møderækken har til formål at konkludere inden sommerferien.

»Kan vi lovgive inden sommerferien, vil det være godt,« sagde Løkke i marts.