Analyse: Statsministerens troværdighed hænger fast i dyndet

Løkke må igen se sig overhalet af S-formand Mette Frederiksen, som ifølge ny Gallup-måling er mere troværdig end statsministeren.

Der er ikke meget for Lars Løkke Rasmussen at glæde sig over i Gallups nye måling af danske toppolitikeres troværdighed og karisma. Arkivfoto: Bax Lindhardt
Læs mere
Fold sammen

Lars Løkke Rasmussen er personligt ikke en stærk trækkraft for Venstre og blå blok.

Tværtimod viser en ny Gallup-måling, at Løkke har hårdt brug for at få styrket sin troværdighed hos vælgerne. På det punkt er statsministeren og V-formanden fortsat nødlidende efter sine gamle sager, og han ligger markant efter S-formand Mette Frederiksen, som danskerne anser for at være den mest troværdige partileder på Christiansborg.

Også når det gælder karisma – altså en politikers evne til at nå ud til vælgerne – er der rum til forbedring for Løkke. Her bliver han igen overhalet af Mette Frederiksen og må affinde sig med en position i den nederste halvdel af gruppen af partiledere og toppolitikere i undersøgelsen.

Skal man nævne et lyspunkt for regeringschefen, har han trods alt styrket sin troværdighed en smule i vælgernes øjne siden seneste måling, ligesom han kan glæde sig over, at blå vælgere giver ham anderledes stærke karakterer end de røde vælgere. Det faktum er dog med til at understrege, at statsministerens evne til at appellere bredt og trække vælgere fra rød til blå blok er svækket i forhold til tiden inden GGGI- og tøj-sagen, der kom til at koste ham så dyrt.

Derudover må Løkke sande, at han ikke alene skal præstere et forrygende personligt comeback for at lukke hullet op til Mette Frederiksen. Han må også konstatere, at Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, står markant stærkere.

Både når det handler om troværdighed og karisma, scorer Thulesen Dahl højere karakterer end Løkke hos vælgerne, og det er bemærkelsesværdigt, at vælgerne i blå blok samlet set peger på DF-formanden som den mest troværdige partileder.

Kristian Thulesen Dahls position vil uden tvivl vække glæde i DF-toppen og i DFs bagland, hvor mange medlemmer drømmer om regeringsdeltagelse og måske en skønne dag en periode i Statsministeriet for den populære formand.

Skal man dryppe malurt i bægeret, fremstår Thulesen ikke lige så troværdig i vælgernes øjne som tidligere, men da lå han også på et ekstremt højt niveau, som det ville være næsten urealistisk at kunne fastholde.

Alt i alt kan målingen ses som et signal om, at Thulesen stadig står uhyre stærkt i vælgernes bevidsthed, og det er tydeligt, at han fortsat udgør blå bloks bedste livsforsikring havd angår evnen til at kunne fastholde regeringsmagten ved næste valg.

Men tallene afspejler formentlig også, at det har kostet for DF-formanden at skulle støtte en upopulær regeringschef og agere støtte til den historisk smalle V-regering.

Ser vi overordnet på vælgernes vurdering af partilederne, står de røde bedst.

Mette Frederiksen fremstår som nævnt som både troværdig og karismatisk, men også SF-formand Pia Olsen Dyhr, den radikale leder, Morten Østergaard, samt Uffe Elbæk fra Alternativet ligger – i nævnte rækkefølge – smukt placeret på troværdighedsskalaen.

Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Morten Østergaard overgås af Uffe Elbæk, når det handler om karisma, og samlet kan det konkluderes, at stifteren af Alternativet er kommet overbevisende fra start. De færreste iagttagere troede på, at han ville være i stand til at fastholde styrken fra valgnatten sidste sommer, da Alternativet bragede ind i Folketinget. Men det har han formået. Og nu viser Gallup, at vælgerne opfatter Uffe Elbæk som en karismatisk partileder med rimeligt høj troværdighed.

Alt sammen kan det betyde, at Elbæk og Alternativet vil få et længere liv, end kritikerne har forudsagt.

Et særligt kapitel i rød blok udgøres som altid af Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten. Hun kåres igen som politikeren med den stærkeste karisma – skarpt forfulgt af Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg – men traditionen tro halter det med troværdigheden.

Dog er der stor forskel på, hvordan vælgerne fra rød og blå blok vurderer Johanne Schmidt-Nielsen, og det samme gælder for politikere som Inger Støjberg og Pia Kjærsgaard. Disse folkevalgte tilhører en særlig kategori, som danskerne forholder sig til uden filter. Danskerne elsker disse politikere. Eller elsker at hade dem.

Når de »røde« står stærkere end de blå, er det interessant, at de ikke har kunnet omsætte føringen til flere mandater.

Selv om blå blok har været udsat for en stille sivning siden valget sidste sommer, og selv om flere målinger viser en marginal rød føring, er det i virkeligheden bemærkelsesværdigt at se, hvor godt blå blok holder stand.

Husker vi tilbage på Helle Thorning-Schmidts første tid i Statsministeriet, røg den nye SRSF-regering ud i en dyb tillidskrise og blev dernæst offer for en dramatisk vælgerflugt. I den sammenligning har blå lejr været bedre til at fastholde vælgerne. Og selv om Løkke & Co. har gennemlevet kaotiske forløb – lige fra håndteringen af den historiske flygtninge- og immigrantkrise over indgåelsen af finanslovsaftalen til det dramatiske opgør med de Konservative om landbrugspakken – har rød blok ikke kunnet oparbejde et sikkert forspring.

Forklaringen kan være, at blå blok har bedst fat, når det handler om politikken, hvor især udlændinge- og asylpolitik spiller en stor rolle for mange vælgere. Selv om mange danskere er sympatisk indstillede over for de røde partiledere, er det tvivlsomt, om de ønsker at overlade kontrollen med udlændinge- og asylpolitikken til Morten Østergaard, Pia Olsen Dyhr, Uffe Elbæk og Johanne Schmidt-Nielsen, som alle ønsker at svække den nuværende strammerkurs.

Skal de borgerlige partiledere søge efter opmuntringer i tallene fra Gallup, må den ligge i, at blå blok på væsentlige politikområder står mere samlet og er i bedre samklang med befolkningen, end det gælder for rød blok.

Også bemærkelsesværdigt (1)

Wammen har tårnhøj troværdighed: Vælgerne er ikke i tvivl: Nicolai Wammen indtager en suveræn førsteplads, når vælgerne i Gallups nye måling udpeger den mest troværdige toppolitiker på Christiansborg.

Det er en cadeau til den socialdemokratiske politiker, som blev valgt til Folketinget, dernæst fik en periode som populær borgmester i Aarhus og i næste omgang blev hentet ind som en driftsikker og kompetent Europaminister og siden forsvarsminister i Thorning-regeringerne. Den troværdighed, han har optjent, kan han trække på i rollen som politisk ordfører, hvor han skal profilere Socialdemokratiet i de løbende debatter og opgør med V-regeringen og blå blok. I forhold til den mission er det ikke et dårligt udgangspunkt at have et så stort overskud på troværdighedskontoen.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Nicolai Wammen får en meget lav bedømmelse, når det gælder karisma, hvilket blandt andet handler om en politikers evne til at kunne bevæge og engagere vælgerne.

Også bemærkelsesværdigt (2)

Kristian Jensen taber terræn: Det har øjensynligt kostet på troværdighedskontoen for Kristian Jensen, at han for nylig meldte klart og direkte ud, at han gene ville efterfølge statsminister Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre – og at han om nødvendigt var klar til at møde rivaler i et kampvalg.
Rundt om i landet syntes mange Venstrefolk, at det var en utidig udmelding, og nu viser tallene i den nye måling fra Gallup, at vælgerne heller ikke reagerer med begejstring, når en politiker tydeligt giver udtryk for, at han vil være kalif i stedet for kaliffen.

I hvert fald illustrerer den nye Gallup, at Jensen ikke er i stand til at fastholde samme høje score hos vælgerne, når det handler om troværdighed. Mens han tidligere lå suverænt i målingen, må han denne gang notere et tilbageslag – selv om han trods alt kommer ind på femtepladsen og overgår den ellers så urørlige DF-leder, Kristian Thulesen Dahl, når det handler om at fremstå troværdig i vælgernes øjne.