Analyse rykker ved forældres syn på klassesammensætning

Landsorganisationen for skolebestyrelser er meget overrasket over en Cepos-analyse, der viser, at svage elever bliver dårligere ved at gå i klasse med stærke elever.

»Det er jo helt ny viden, for vi har altid troet på, at det var godt, at fagligt stærke og fagligt svage elever gik i klasse sammen.«

Det siger formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, da hun præsenteres for en ny stor undersøgelse, som den liberale tænketank Cepos står bag.

Undersøgelsen, der bygger på data fra Danmarks Statistik, viser ifølge Cepos’ forskningschef, Henrik Christoffersen, at folkeskoleklasser samlet set kan have nytte af spredning i elevernes sociale baggrund, men at spredningen gavner stærke elever, mens svage elever præsterer dårligere.

Mette With Hagensen er overrasket over undersøgelsen.

»Det rykker helt grundlæggende ved den opfattelse, vi har af, hvordan vi sætter klasser godt sammen. Det bliver vi nødt til at tage til efterretning,« siger hun.

I første omgang mener hun dog, man bør slå koldt vand i blodet, da det er første undersøgelse, der viser denne sammenhæng. Den skal ses efter i sømmene.

»Men dermed ikke sagt, at vi skal ignorere den. Vi skal selvfølgelig på den enkelte skole se på, hvordan vi gør hos os, og om vi skal ændre adfærd, når vi sammensætter klasser.«

»Men vi skal også huske på, at det faglige niveau er ét af de elementer, vi sammensætter klasser ud fra. Det er stadig vigtigt for børn at være sammen med nogle, som er anderledes end dem selv. Så vi skal stadig sammensætte klasser, så de afspejler det lokalområde, eleverne bor i,« siger Mette With Hagensen.

Venstre mener, undersøgelsen understreger behovet for differentieret undervisning. Det er Mette With Hagensen enig i.

»Det er vigtigt at differentiere undervisningen, ikke bare ud fra det faglige niveau, men også ud fra interesser, foretrukne læringsformer med mere,« siger hun.