Alternativet vil give 50.000 kr. til alle hjemløse

Alternativet foreslår i et nyt udspil, at alle hjemløse skal have stillet 50.000 kroner til rådighed, som de frit kan benytte. Regeringen tvivler på realismen i forslaget.

(ARKIV) Hjemløse ved Købmagergade i København, den 19. januar 2016.  (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017) Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Alle hjemløse skal have 50.000 kroner. Det er et af Alternativets forslag til, hvordan man løser problemet med en voksende gruppe af hjemløse i Danmark. Det skriver Avisen.dk.

Forslaget er en del af en pakke med i alt 10 forskellige forslag, der alle er blevet til i samarbejde med 50 hjemløse.

De 50.000 kroner skal bruges i samarbejde mellem den hjemløse og en person, der har tillid fra både kommunen og den hjemløse selv. Ifølge Alternativets socialordfører, Torsten Gejl, kan det være en fremskudt sagsbehandler eller en civilorganisation. Vedkommende skal sikre, at den hjemløse får lagt et ordentligt budget, og samtidig bruger pengene fornuftigt.

- Man skal ikke bare give dem en pose penge, men sætte sig ned og lave et budget med dem. Det viser sig, at når man giver hjemløse ejerskab over eget liv, kvitterer de for tilliden, siger Torsten Gejl til Avisen.dk.

Alternativet foreslår, at en særlig pulje på 50 millioner kroner sættes af til de borgerstyrede budgetter. Penge, der ifølge Torsten Gejl, sagtens kan findes.

- Det kunne være en finansiering gennem satspuljemidlerne. Ellers kunne man kigge på, om man ikke skulle bruge nogle af de 22 milliarder, man vil bruge på socialt skæve skattelettelser, på at sikre at de hjemløse kommer under tag, siger Torsten Gejl til Avisen.dk

De seneste tal fra Videnscenter for Velfærd, VIVE, viser at antallet af hjemløse herhjemme i 2017 er 6.635. En stigning på næsten 500 siden 2015. Dermed er 50 millioner kroner langt fra nok til at omfatte alle de danske hjemløse. Ifølge Torsten Gejl er puljen på 50 millioner en forsøgsordning, der senere skal tilføres penge, hvis det viser sig at være en succes.

Ideen er tidligere afprøvet i London. Her fik en gruppe på 13 hjemløse 3.000 pund hver – svarende til omkring 26.000 kroner. Indenfor et år havde 11 af dem fået tag over hovedet.

- Det var både små og store ting, de brugte pengene på. Det kunne være nye tænder, psykologhjælp eller misbrugsbehandling. Det afgørende var, at man tog udgangspunkt i de her menneskers viden om deres eget liv, og viste forståelse for, at de her mennesker faktisk gerne ville ud af hjemløshed, siger Torsten Gejl.

De Konservatives socialordfører, Orla Østerby, kender godt til forsøget i London, men han forklarer, at det vil koste mange penge at gennemføre herhjemme.

- Det vil jo kræve omkring 350 millioner kroner at omfatte alle hjemløse. Hvis man havde penge nok liggende på jorden, kunne man jo gøre mange spændende ting, siger Orla Østerby til Avisen.dk.

Han henviser til, at regeringen inden for de kommende uger fremlægger deres eget hjemløseudspil.

- Jeg vil bruge min tid på vores udspil. Det er et udspil, der er hold i, og hvor der er penge med i, siger Orla Østerby.