Alle partier enige om fordeling af trecifret millionbeløb til forskning

Mens regeringen bebuder markante besparelser på forskningsområdet, er alle Folketingets partier blevet enige om fordelingen af 671 millioner kroner i den såkaldte forskningsreserve.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V). Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Stricker

Alle Folketingets partier er torsdag blevet enige om at fordele 671 millioner kroner på forskningsområdet.

Pengene kommer fra den såkaldte forskningsreserve og gives til en række forsknings- og innovationsinitiativer i 2016.

Regeringen lagde i sit finanslovforslag op til besparelser for 1,4 milliarder kroner på forskningsområdet, og reserven på de 671 millioner kroner var den pulje, Folketingets partier kunne forhandle om.

Blandt andet afsættes der 298 millioner kroner til Danmarks Innovationsfond, og 161 af dem skal gå til forskning i fødevarer. Især den del af aftalen er uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) glad for.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået en bred aftale. Med fordelingen af forskningsreserven skærper vi grundlaget for strategisk forskning og bevarer det høje ambitionsniveau for Danmarks Innovationsfond. Samtidig styrker vi ikke mindst fødevareområdet,« siger han i en skriftlig kommentar.

I aftaleteksten understreges det, at partierne med fordelingen af forskningsreserven »ikke har tilsluttet sig reduktionen af den offentlige forskning på 1,4 milliarder kroner«.

Og blandt partierne i rød blok er der da bestemt heller ikke tilfredshed med den bebudede milliardbesparelse.

»Vi er dybt uenige med regeringen, der vil skære på forskning. Det handler om fremtidens arbejdspladser og udvikling. De penge, vi har forhandlet os frem til i dag, er som et plaster på et åbent sår,« siger de Radikales uddannelses- og forskningsordfører, Ida Auken (R).

Hos Socialdemokraterne erklærer Ida Aukens ordførerkollega, Mette Reissmann (S), sig som »modstander« af nedskæringerne.

»Men af den pulje på 671 millioner, vi har kunnet forhandle om, er det lykkes at få flyttet en stor del af midlerne til miljø, energi og Det Fri Forskningsråd. Men det ændrer ikke på, at vi er meget bekymrede for de konsekvenser, det får for Danmark og store dele af vores erhvervsliv at skære så meget på forskningsområdet,« siger hun.

Partierne er enige om at afsætte 120 millioner kroner til Det Frie Forskningsråd, mens 197 millioner går til en række udviklings- og demonstrationsprogrammer på miljø- og energiområdet.

Den mindste post på budgettet er tre millioner kroner til terrorforskning på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Mens Socialdemokraterne og de Radikale revser regeringen for forskningsbesparelserne, glæder de Konservative sig over den netop indgåede aftale. Uddannelses- og forskningsordfører Mai Mercado (K) peger især på de 21 millioner kroner til Fonden for Entreprenørskab som en vigtig post.

»Det Konservative Folkeparti prioriterer iværksætteri meget højt. Det var endvidere vigtigt for os at få prioriteret flere penge til udviklings- og demonstrationsprogrammerne, fordi det både skaber arbejdspladser og bidrager til at gøre Danmark grønnere,« siger hun.