AK Samvirke: Tvungen a-kasse er en dårlig idé

A-kassernes brancheorganisation synes ikke om en tvungen a-kasse for alle. Frivillighed styrker den danske model, lyder det.

Selv om det ville give væsentligt flere medlemmer, så vender a-kassernes brancheorganisation, AK Samvirke, tommelfingeren nedad til forslaget om obligatorisk a-kasse-medlemskab for alle voksne danskere.

»Vi mener, der skal være et frivilligt system, hvor man selv melder sig ind,« siger Verner Sand Kirk, direktør i AK Samvirke.

Han vil ikke tage stilling til, at formanden for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), har foreslået dagpengekommissionen, at alle skal meldes ind i en a-kasse fra det fyldte 18 år. Men generelt er AK Samvirke imod en obligatorisk ordning, siger Verner Sand Kirk:

»Vi mener, det styrker det danske arbejdsmarkedssystem, at man har en frivillig a-kasse.«

Han henviser til, at knap 70 procent i dag er tilmeldt en a-kasse, hvilket er »ganske højt«. Erfaringer fra vores nabolande, hvor man har forsøgt sig med en lignende form for tvungen tilslutning til en a-kasse, er heller ikke at foretrække, forklarer Verner Sand Kirk.

»De erfaringer, man har fra for eksempel Sverige, viser, at det er ganske svært at lave et obligatorisk system. Så kan man lave en norsk model, hvor det betales over skatten, men det er heller ikke nogen god løsning,« siger han.

Ifølge en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået, foreslår Rosenkrantz-Theil i et internt forslag til dagpengekommissionen blandt andet, at medlemskab af a-kasser gøres obligatorisk, at reglerne fastsættes af arbejdsmarkedets parter, og at staten stopper med at medfinansiere dagpengene - og at pengene i stedet bruges på at sænke skatten på arbejde.

Kommissionen, som regeringen har nedsat, skal til september komme med et oplæg til ændringer af dagpengesystemet.