Aftale om jordfordeling skal gavne naturen og landmænd

Regeringen og aftalepartier bag tørkepakken er enige om model for jordfordeling, som skal gavne klimaet.

Der bliver afsat 150 millioner kroner, så op til 6800 hektar landbrugsjord kan blive omfordelt i lokale projekter, som eksempelvis både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det er regeringen, Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance, som står bag aftalen.

»Vi har sammen med regeringens støttepartier en målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.«

»Her spiller landbruget en afgørende rolle, og netop jordfordeling, som muliggør udtagning af kulstofrig jord af drift, kan blive et vigtigt instrument til at nå vores ambitiøse mål,« siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i pressemeddelelsen.

»Aftalen skal sikre os praktiske erfaringer til det videre arbejde med en større jordreform, og nu kan vi komme i gang«, tilføjer han.

Partierne er enige om en model for såkaldt multifunktionel jordfordeling, hvor kommuner kan søge om at få dækket udgifter til jordfordeling.

Aftalen skal gavne klima, natur og landmænd over hele landet, lyder det i aftalen.

/ritzau/