Advokat: Danmark skal give flere udlændinge dispensation

Folketingets indfødsretsudvalg må genindføre dispensation, der ellers er afskaffet, siger advokat efter dom.

Danmark skal ændre reglerne og give bedre mulighed for, at udlændinge med indlæringsproblemer kan få dispensation til at opnå dansk statsborgerskab.

Det er ifølge advokat Niels-Erik Hansen konsekvensen af en dom, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol torsdag har afsagt i Strasbourg.

Folketingets indfødsretsudvalg afskaffede i 2015 muligheden for dispensation, men den må nu genindføres, mener Niels-Erik Hansen, der har kørt sagen ved domstolen.

- Ellers vil Danmark blive dømt for at krænke menneskerettighederne i tilsvarende sager fremover, siger han.

Menneskeretsdomstolen har torsdag afvist at tage stilling til, om Danmark har krænket et torturoffers menneskerettigheder i en sag, hvor der gik omkring 25 år, før han fik dansk statsborgerskab.

Manden, der kendes som H.P., er statsløs, men født i Iran i 1944. Han fik sammen med sin familie permanent opholdstilladelse i Danmark i 1990.

Han har forgæves søgt om dansk statsborgerskab otte gange mellem 1998 og 2009.

Men trods masser af danskundervisning er det aldrig lykkedes ham at bestå den krævede prøve på et tilstrækkeligt højt niveau.

Han opnåede dog dansk statsborgerskab via en dispensation for tre år siden.

Den konkrete sag er dermed løst, konstaterer domstolen, der samtidig siger, at den danske stat skal betale hans sagsomkostninger.

- Men Danmark ville være blevet dømt, hvis han ikke allerede havde fået statsborgerskab. Det fremgår klart af dommen, siger Niels-Erik Hansen.

- Det betyder, at Danmark nu må ændre reglerne, så flere torturofre nu kan få dansk statsborgerskab, siger han.

/ritzau/