Pensions-kasser vil skærpe den etiske profil

En af landets største pensionshuse, PKA, bekender sig nu som den første i Norden til aktivt ejerskab, også i udlandet. PKAs holdning skal fremføres på generalforsamlinger rundt om i verden. PenSam er tæt på at indgå en lignende aftale. Samlet har de to aktier i udlandet for over 40 mia. kr.

PKAs adm. direktør Peter Damgaard Jensen vil nu gå efter de selskaber, som ikke driver deres virksomhed etisk korrekt. Fold sammen
Læs mere
De store, internationale investorer er i stigende grad ved at ændre sig fra passive investorer til aktive investorer, der – hvis de er utilfredse med forhold omkring et børsselskab – tropper op på generalforsamlingen for at gøre deres holdning gældende.

Den tendens med aktivt ejerskab er også kommet til Danmark.

Som den første går de otte pensionskasser samlet i PKA nu aktivt til værks ved at indgå samarbejde med britiske Hermes EOS, som hyres til at være PKAs talerør i de cirka 2.200 udenlandske selskaber. PKA har i dag sammenlagt investeret 27 mia. kr. i udlandet.

Etik, miljø og arbejdsforhold sættes i stigende grad i højsædet, når pensionsmilliarderne skal investeres. Det kræver medlemmerne.

PKA administrerer pensionerne for blandt andre sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og socialrådgivere, og er en af de pensionsforvaltere, der gerne vil have en stærkere røst i de udenlandske selskaber. PKA har derfor nu entreret med britiske Hermes EOS, som på PKAs vegne skal fremføre pensionskassernes holdninger.

»Når der hidtil har været problemer med vores udenlandske aktieinvesteringer, og selskaberne for eksempel ikke har opført sig, som vi mener, at de skal, så har vi enten selv skrevet til dem, eller også har vi bedt vores eksterne porteføljemanagers rundt om i verden om at tage kontakt til de pågældende selskaber. Men vi har ikke rigtigt kunnet følge op,« siger PKAs adm. direktør Peter Damgaard Jensen.

»Men det regner vi med, at vi kan gennem Hermes. Hvis vi identificerer nogle selskaber, hvor vi synes, at der skal ske nogle ting, så er det fremover Hermes, der går ind på vores vegne. De kan også på eget initiativ meddele os, at de har fundet ud af, at der er nogle selskaber, hvor der er behov for, at man går i dialog og påpeger nogle ting«.

500 milliarder kr.
Hermes EOS – som står for Equity Ownership Services – har sit udspring i den britiske pensionskasse Hermes, som i mange år har varetaget opsparingen for de ansatte i blandt andet British Telecom. For tre år siden begyndte Hermes at varetage andre investorers interesser i forskellige selskaber rundt om i verden.

I dag udfører Hermes EOS således aktivt ejerskab på vegne af samlede investeringer på 500 milliarder kr.

PKA bliver Hermes EOS’ første kunde i Norden, og PKAs engagement skal ses i lyset af pensionskassernes ønske om ansvarlige investeringer.

PKA bruger således det uafhængige bureau, EIRiS, som screener PKAs udenlandske investeringer for, om selskaberne lever op til FNs Global Compact – dvs. en lang række krav til virksomhederne inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder osv.

Hvis en virksomhed, som PKA har investeret i, træder ved siden af, har PKA-pensionskasserne altså nu Hermes til at tale for sig på generalforsamlinger eller direkte over for selskabets ledelse med den vægt som flere institutionelle investorer tilsammen tæller med i den pågældende virksomhed.

Større vægt
Hvorfor dropper I ikke bare investeringer i selskaber, der ikke opfører sig ordentligt?

»Vi vil hellere i dialog med virksomhederne. Det her går ud på, at vi ud fra et afkastsmæssigt hensyn og et etisk hensyn gerne vil have virksomhederne til at ændre adfærd. Og vi kan påvirke mest, sålænge vi er aktionær. Vi har oplevet, at man lytter til os, hvor vi er store investorer. Men hvis man er en lille investor, som truer med at sælge, så har det ikke den store betydning, Også i det lys skal man se aftalen med Hermes,« siger Peter Damgaard Jensen,

Også PenSam er i øjeblikket tæt på at indgå aftale med en anden stor velrenomeret udbyder aktivt ejerskabsydelser.

»Vi har i mange år arbejdet med at bortscreene selskaber, der ikke opfører sig ordentligt, og vi skal selvfølgelig også arbejde for aktivt ejerskab i vores udenlandske investeringer,« siger direktør Claus Olsen fra PenSam.

»Vi kan ikke tillade os, at vores investeringer giver anledning til, at der er noget indflydelse, som ligger ubenyttet hen. Vi har over for vores kunder en forpligtelse til at undgå, at de penge, de indbetaler, ikke giver andledning til, at der er nogle andre, der får for stor indflydelse, fordi vi ikke bruger vores.«

PenSam, der ligesom PKA forvalter pension for offentligt ansatte, har en formue på 63,5 mia. kr., hvoraf 15 mia. kr. er investeret i over 1.000 udenlandske selskaber.