På tide at gribe ind mod mobning i folkeskolen

Når næsten hver femte elev i folkeskolen bliver udsat for mobning - og vi taler altså ikke om kammeratligt drilleri - så er det rimeligt, at undervisningsminister Bertel Haarder overvejer, hvordan man kan komme fænomenet til livs.

Man skal næppe gøre sig illusioner om, at lovindgreb vil standse mobningen fuldstændigt. Men det er et vigtigt signal at vise, at der er opførsel i skolen, som ikke tolereres. Alt for mange børn lider under uvæsenet.

En ændring af folkeskoleloven er måske en anelse drastisk. Man skal passe på ikke at udvande hovedlinjerne i loven med for mange detaljer. Snarere lyder det som en bedre idé som foreslået af Socialdemokraterne, de Radikale og Dansk Folkeparti at forpligte kommunerne til at føre en mobbepolitik. Derved lægges løsningen på problemet ud, hvor det hører hjemme: i kommunerne og på de enkelte skoler.

Mange skoler har allerede en mobbepolitik; men de skal også have rådgivning og værktøjer til at gennemføre den. Lærerne står ofte magtesløse over for mobningen i klasserne. I sidste ende handler det som så meget andet om forældrenes ansvar. Det er dem, der skal sørge for, at eleverne opfører sig ordentligt over for hinanden. Men det er i skoler og institutioner, børnene tilbringer det meste af deres dag, og det er også her, reglerne for god omgangstone skal praktiseres.