Vi stiller skarpt - både på bedre integration og behovet for dygtige udlændinge

Replik. Dansk Industri er opmærksom på integration, og at virksomhederne er en del af løsningen

Viceadm. direktør Kim Graugaard, DI. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Det er vigtigt at stille skarpt på problemerne med eksempelvis mangelfuld integration – så der opstår en større forståelse for, at Danmark har behov for kvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Det skriver Thomas Larsen i avisen fredag. Han skriver også, at vi i DI efter sigende ikke skulle have forståelse for det synspunkt. Det, synes vi, er underligt. Det synes deltagerne på vores Topmøde, hvor flere end 1000 erhvervsledere, ministre og politikere og medier var samlet, formentlig også. For vi havde sat lige præcis dét emne på dagsordenen: Hvordan kan virksomhederne være en del af løsningen på samfundets udfordringer – herunder helt konkret, hvordan vi får indvandrere og efterkommere, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, ind på en virksomhed.

Der er et åbenlyst behov for at rette op på integrationen herhjemme, så vi undgår, at den mangelfulde integrationsindsats ikke fører til en generel skepsis, som også rammer kvalificerede udenlandske medarbejdere i Danmark. Ligesom der er behov for at få alle arbejdsdygtige danskere i job og give et markant løft til uddannelsen af faglærte, hvilket også har været målet med den seneste trepartsaftale. Vi har brug for dem!

Ifølge DI’s seneste økonomiske prognose har Danmark udsigt til næste år at runde det højeste antal job nogensinde. Det er fantastisk positivt – både for den enkelte dansker, for virksomhederne og for statskassen. Men det kan kun lade sig gøre, hvis regeringen og Folketinget fortsætter med reformer, der bringer borgere fra passiv forsørgelse i job, og vi samtidig tiltrækker flere kvalificerede udenlandske medarbejdere hertil.

I september måned præsenterede DI– endda i denne avis – vores bud på, hvordan vi får flere indvandrere og efterkommere i job. Blandt andet foreslår vi, at vi som samfund bygger videre på den første af tre trepartsaftaler, som vi og resten af arbejdsmarkedets parter har indgået med regeringen. Her fik vi skabt en helt ny mulighed for at ansætte flygtninge i et uddannelsesforløb. Samtidig blev vi enige om at ændre grundlæggende ændre på integrationsindsatsen over for flygtninge, der får lovlig ophold i Danmark, så langt flere nu erklæres jobparate – og bliver mødt med en forventning om, at de kan og skal arbejde. Resultatet har været, at vi er blevet markant bedre til at få flygtninge i job.

Hvorfor ikke gøre det samme med de indvandrere og efterkommere, som befinder sig på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet? Vi må og skal have folk ud på virksomhederne, og det starter med, at langt flere bliver erklæret jobparate, så de prøve kræfter med at arbejde i en virksomhed i stedet for at blive parkeret på offentlig forsørgelse. Det gavner hverken dem eller det danske samfund. Derfor glæder vi os også over, at Berlingske i en leder efter vores Topmøde bakkede op om vores forslag.

I DI har vi som Danmarks største erhvervsorganisation alle dage haft en forståelse for, at vi og vores virksomheder har et medansvar for at løse de konkrete problemer, vores samfund står over for. Vi vil derfor også fortsætte med at have fokus på, hvordan vi på danske virksomheders vegne kan komme med konkrete forslag til løsninger på Danmarks udfordringer – heriblandt både veje til bedre integration og til, hvordan Danmark vinder den stadigt mere intense konkurrence om at tiltrække de dygtige udenlandske medarbejdere, vores virksomheder har brug for.

Der arbejder i dag flere, end hvad der svarer til 200.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske medarbejdere i Danmark. Det er langt flere, end vi har ledige. Danmarks økonomi – og danske virksomheder – ville altså ikke kunne klare sig uden dem. Derfor er der i allerhøjeste grad brug for dygtige, kvalificerede udenlandske medarbejdere – samtidig med, at vi knokler videre med at bringe endnu flere af dem, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, ind i et job.