Vi skal være et attraktivt e-handelsland

Det er ikke helt så enkelt for de danske e-handelsbutikker at blive globale, som man måske skulle tro, skriver chefkonsulent i Dansk Erhverv Marie Louise Thorstensen.

Danske virksomheder er underlagt et omkostningsniveau, der er langt højere end deres udenlandske konkurrenter. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Dansk e-handel har det svært i udlandet, skriver Anders Wernblad (AW) i Berlingske den 11. januar. De danske forbrugere e-handler i udlandet som aldrig før, og for langt større beløb, end udenlandske forbrugere e-handler for i Danmark.

Dansk Erhverv er enig i AWs ambition om at erobre verden. AW mener, at danske netbutikker »er provinsielle« og ikke »gør sig umage nok« for at sælge til udlandet. Det er en forsimpling af virkeligheden og en hån mod de mange danske netbutikker, der knokler for at få deres forretning til at hænge sammen. AW overser det faktum, at danske virksomheder er underlagt et omkostningsniveau, der er langt højere end deres udenlandske konkurrenter. Danmark har det næsthøjeste forbrugsbeskatningsniveau i EU. Danske virksomheder betaler høje skatter, lønninger, husleje, moms, afgifter og fragtpriser side om side med, at der stilles høje krav til virksomhederne. Disse faktorer påvirker prisniveauet i Danmark og gør det vanskeligere at sælge på nettet til udlandet.

Lad os tage et eksempel. Hvis en netbutik fra et andet EU-land sælger for mere end 280.000 kr. om året til danske forbrugere, skal netbutikken afregne dansk moms af hele sin omsætning i Danmark. Dette sker ofte ikke. Dansk Erhverv vurderer, at den danske statskasse årligt går glip af cirka 500 millioner kroner som følge af momssnyd. Tilsvarende skal netbutikker uden for EU afregne dansk moms, hvis en handel overstiger 80 kr. Hér er der talrige eksempler på, at udenlandske netbutikker skriver beløb under 80 kr. på tolddeklareringen, eller pakker én bestilling i flere pakker for at komme under bagatelgrænsen.

Dertil kommer, at AW undlader at oplyse, at man skal efterleve forbrugerreglerne i kundens hjemland, hvis man vil sælge til andre lande. Trods harmoniseringer af forbrugerregler i EU er der fortsat forskelle mellem landene, som det kan være svært for små virksomheder at sætte sig ind i. Det kræver viden om produktstandarderne i kundens hjemland, og man skal kunne give kundeservice og klagebehandling på kundens sprog. Der er brug for, at der bliver udarbejdet landeguides, hvor danske virksomheder kan se, hvilke regler de skal rette sig efter, når de sælger til udlandet.

Det er vigtigt for dansk økonomi, at vi kan fastholde viden- og løntunge samt produktive e-handelsjob i Danmark, såvel som i andre brancher. Det gør vi ved at sikre rammevilkår, der matcher fremtidens erhvervsliv og øger danske virksomheders konkurrenceevne.