Vi skal finde løsningen på deleøkonomiens dilemmaer

Europa er bagud på point i den digitale verden, og vi må og skal indhente USA og Kina i hovedfeltet. Deleøkonomien er en af de første tests på, om vi er i stand til det.

Deleøknomien rummer en lang række svære spørgsmål og faldgruber, som vi på europæisk plan bliver nødt til at forholde os til politisk. Samtidig er deleøkonomiens fremmarch måske netop en del af det, der skal til, for at bringe Europa op på siden af de store drenge i den digitale klasse – USA og Kina. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

Den tid er for længst forbi, hvor deleøkonomi var et nicheområde, som de færreste havde hørt om, og som mest blev forbundet med studerende, der tjente lidt håndører ved at lade gæster overnatte på luft­madras på kollegieværelset. Det er senest blevet understreget af diskussionerne i sommerferien om et muligt loft over Airbnb-udlejning i København. Og her, hvor vi oven på sommeren bevæger os ind i et nyt halvår i dansk politik, er der udsigt til, at regeringens længe ventede deleøkonomiske strategi nærmer sig.

Der er nok at tage fat på, for de digitale problemstillinger og dilemmaer står i kø.

Et slående eksempel har været diskussionen af, om Uber-kørsel indbefattede samkørsel eller taxakørsel. Begge dele er der regler for, men hvad gør man i gråzonen, før der er klarhed over, om det er det ene eller det andet?

Et andet eksempel er mulighederne for at føre forskellige former for myndigheds­kontrol med tjenester, der opererer digitalt uden fast driftssted i Danmark. På den ene side er digitale pengestrømme nemme at følge, på den anden side forudsætter det selvsagt, at skattemyndighederne har adgang til dem. Vi bliver nødt til at finde fornuftige up-to-date-løsninger, så myndighederne også kan varetage deres opgaver i en digital tid.

Et tredje eksempel er den data, som deleøkonomiske platforme indsamler. Typisk har de rating-systemer, hvor en god rating gør det mere sandsynligt, at andre vil handle med en. Det diskuteres derfor blandt andet, hvilke regler der bør gælde i forhold til at tage sin data og rating med videre til andre platforme, såkaldt »data portability«.

Fremvæksten af mange nye forretningskoncepter, der udnytter de digitale muligheder på en ny måde, skaber således ikke blot nye tilbud til forbrugere, men samtidig en lang række spørgsmål og udfordringer for regulatorer og lovgivere.

Dette er for så vidt hverken nyt eller alene noget, der beskriver deleøkonomien. Eksempelvis diskuteres det meget – som EU-Kommissionens rekordstore bøde til Google tidligere på året vidnede om – hvordan konkurrencemyndigheder skal forstå og gribe de nye digitale realiteter an, for eksempel i forhold til at markedsandele ikke altid fortæller hele historien om markeds­position i en meget innovationsdreven branche. Og vi har set, hvordan regler om noget så ikke-digitalt som internationale postforsendelser nu har brug for en opdatering, fordi tredjelande får en stor rabat, der giver eksempelvis kinesiske ­webshops en stor konkurrencefordel.

Men få steder trænger disse digitale spørgsmål sig så tydeligt på som i deleøkonomien, der så at sige er født digitale, og på mange måder står og falder med, at vi politisk finder gode løsninger i »data-­alderen«. Gør vi ikke det, risikerer vi en uholdbar konkurrencesituation, hvor vinderne bliver dem, der finder hullerne i reglerne, snarere end dem der bedst tilbyder kunderne detb de efterspørger. Eller omvendt, at vi helt går glip af de positive potentialer, nye koncepter og måder at gøre tingene på kan rumme, fordi konsekvensen så kan blive at der lukkes helt ned for en række muligheder.

Med så mange nye problem­stillinger kan vi meget vel ende med 28 forskellige regelsæt i EU-landene. Det er næppe optimalt, da forbrugerne har brug for klarhed over, hvad de kan regne med, og virksomhederne kan lettere ekspandere og vokse, hvis de ikke skal kæmpe med regelforskelle fra land til land.

Deleøkonomien berører i mange tilfælde områder, som er nationale anliggender – for eksempel skattekontrol og de arbejdsmarkedsforhold, som »opgaveøkonomien« bringer i spil. Men på andre områder er det oplagt, at vi tilstræber ensartethed omkring reglerne for forskellige typer platforme.

I Europa er vi allerede bagud på point i den digitale verden. De nye tech-giganter som »GAFA«erne (Google, Amazon, Facebook og Apple) er amerikanske, og på rekordtid har også Kina placeret sig i det digitale førersæde. Vi har set, at man i udlandet ofte er bedre til at fostre succesfulde IT-virksomheder end i Europa, og det skyldes formentlig ikke mindst, at det er sværere at agere på et fragmenteret europæisk marked end i eksempelvis USA og Kina.

Med udsigten til mange afgørende digitale og teknologiske nybrud de kommende år, fra selvkørende biler til kunstig intelligens og så videre, er det et kapløb, vi må og skal kunne følge med i. Det er vigtigt, at vi finder fornuftige løsninger på de nye problematikker, nationalt og i EU, som denne udvikling indebærer. Og deleøkonomien er på mange måder en af de første tests på, om vi er i stand til det eller vil blive overhalet på det digitale område.