Vi skal bryde gennem lydmuren i et propelfly

Undersøgelse på undersøgelse viser, at der mangler kompetencer i danske bestyrelser, særligt når det gælder IT og digitalisering. Bestyrelserne efterlyser kompetencen, men headhuntere og virksomheder leder sjældent de rigtige steder, nemlig blandt funktionscheferne med IT-viden i større danske selskaber.

Pandora-vice president Jesper Kingo Christensen: Bestyrelsesformænd skal kigge efter de IT-ledere, der har varieret erfaring fra større, globale virksomheder. Foto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

Det er tom snak, når bestyrelser i danske virksomheder efterlyser IT-kompetencer. Jesper Kingo Christensen (JKC), der er vice president (IT Planning) i smykkefirmaet Pandora og tidligere IT-ansvarlig (CIO) i Mærsk-selskabet Svitzer, kalder gentagne besty­relsesundersøgelser om medlemmernes inkompetence, særligt inden for IT og digitalisering, for trist læsning.

Hans påstand er, at små og mellemstore virksomheder ikke leder grundigt nok, og de stirrer sig blinde på at hente medlemmer med CEO-erfaring i stedet for at kigge på laget under, hvor funktionschefer med IT-kompe­tence ville kunne gøre en forskel.

Alle virksomheder, store som små, har IT, digitalisering, kunstig intelligens og robotter højt på dagsordenen. Det har været erkendt i adskillige år. Alligevel taler vi stadig om mangel på IT-kompetence på toplederniveau.

Du er selv en global IT-leder i en stor dansk virksomhed. Bliver I ikke taget alvorligt?

JKC: Givet at bestyrelserne gerne vil have deres IT og digitale kompetencer styrket, er der brug for at tænke mere ud af boksen. Udfordringen i digitalt inkompetente bestyrelser står i skarp kontrast til de mange tilgængelige IT- og digitale ressourcer, jeg kender. Der er en hel profession af IT-ledere, hvoraf jeg hævder, at mange kan bidrage i en bestyrelsesrolle. Desværre kan det at udstille sine IT- og digitale kompetencer for bestyrelser til tider føles som at skulle bryde lydmuren i et pro­pelfly.

Hvad er din erfaring, når du taler med headhuntere om bestyrelsesposter?

JKC: De lytter høfligt interesserede, men jeg sidder tilbage med oplevelsen af, at de er sendt i byen efter profiler, der skal have en meget bred baggrund.

Allerhelst vil man jo gerne have administrerende direktører, salgs- og finansdirektører eller jurister i bestyrelserne. Det giver selvfølgelig mening, men de digitale kompetencer er sjældent eksponeret i den type profiler. Derfor er den tilgang ærgerlig, for det indsnævrer mulighederne for at få digitale kompetencer ind i bestyrelserne.

Begynder udfordringerne i virkeligheden et helt andet sted, nemlig i den daglige topledelse – hvor de ved, det er vigtigt med IT-kompetencer, men ikke forstår sproget og nødvendigheden?

JKC: Den daglige topledelse har et helt andet ansvar for digital og IT end for få år siden. Den erkendelse oplever jeg i dag i de virksomheder, hvor man tidligere ikke har haft IT højt på dagsordenen. Det svære består nu i at omsætte erkendelsen til handling. Her er IT-sprogbarrieren ganske udtalt, og den er gensidig. For det skyldes dels manglende indsigt fra topledelsen og dels en ofte dyb IT-specialisering hos IT-lederen.

Er IT-ansvarlige i virkeligheden alt for nørdede, altså for ringe til at oversætte IT-sproget til forretningsudvikling?

JKC: I nogle tilfælde, ja. I selvransagelsens lys er der IT-ledere, som har deres baggrund i at levere en stabil, billig IT-drift, og trives med at fokusere på virtualisering af servere, optimering af databaser osv. Der bliver vi nørdede. Den gruppe udgør måske en tredjedel. Den næste tredjedel af IT-ledere forsøger sig med at tale et forretningssprog, men rammer ikke rigtigt og bliver derfor ikke hørt eller taget med på råd.

Og så er der den sidste tredjedel af IT-ledere, der har et reelt potentiale til at italesætte den digitale dagsorden i bestyrelsen.

De har en varieret baggrund, merkantile uddannelser, global indsigt og har måske arbejdet som konsulenter. De kan tale et forståeligt IT-sprog om big data, kunstig intelligens, robotter osv. og koble det til relevant forretningsudvikling for virksomheden. Med de profiler ved bestyrelses­bordet kommer IT-snakken til at handle om nye digitale produkter, indsigt i kunde­adfærd og optimering af produktions­apparat, logistik mv. gennem ny teknologi.

Hvad skal der til for at bryde gennem lydmuren?

JKC: Jeg synes, at de bestyrelsesformænd, der er parate til at supplere sig med digitale kompetencer, skal turde taget springet og kigge efter IT-ledere. Kig efter de IT-ledere, som har en varieret erfaring fra større, globale virksomheder, for de har været omkring i verden og mødt digital innovation i forskellige former.

Vi kan faktisk nemt bryde den lydmur, og derfor er jeg forundret over, at vi ikke bruger de ressourcer, som er her.

Jeg ser det som en win-win for alle. For IT-lederen, IT-lederens faste arbejdsplads og for bestyrelse og ledelse i den mellemstore virksomhed.