»Vi har brug for, at flere mænd foretager nogle mindre kønsstereo­type valg«

Hvis fædre får øremærket barsel vil det bringe dem tættere på deres børn – med den bieffekt, at skilsmisseprocenten vil falde betragteligt.

Grete Christensen. Fold sammen
Læs mere

En ligelig fordeling af barsel mellem kvinder og mænd kræver god plan- lægning, og at der er incitamenter til stede, som får familien til at væl- ge alternative løsninger. Det er igen konklusionen efter af have læst advokat Eva Persons beretning i Berlingske Business, som fortæller, at hun droppede barselsorlov og var tilbage på jobbet en uge efter, at hun havde født sit barn ved kejsersnit.

Fordelingen af barsel mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked er stadig skæv. Modsat hjemme hos den kvindelige advokat er situationen i dagens Danmark, at kvinderne trækker læsset i familierne og holder hovedparten af barselsorloven, mens mændene gør karriere. Skal flere kvinder i fuldtidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet og flere mænd opnå en tættere tilknytning til børnene og driften af husholdningen, vil det være nødvendigt at give familierne incitamenter til at foretage mindre kønsstereotype valg.

Advokat Eva Persson fortalte i Berlingske Business, at hun efter en uge på barsel vendte tilbage til jobbet. Det var begyndelsen på en voldsom debat om kvinder, der ikke benyttede hele barselsorloven. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Fotokredit: Flemming Leitorp WWW.

Det interessante ved Eva Persons valg er, at det bryder med forestillingen om, at en god mor en kvinde, der tager fuld barsels­orlov med sin nyfødte og ammer barnet med brystmælk det første år. Eva Person har i god tid forholdt sig til sin situation som inde­haver af et advokatkontor og vurderet, at det var afgørende for virksomhedens drift, at hun vendte hurtigt tilbage fra barsel. Eva Persons mand er også selvstændig og har heller ikke holdt barsel.

De danske familier arbejder mere end familier i de lande, som vi normalt sammenligner os med. Selv om en stor del af de danske kvinder arbejder deltids, er den samlede arbejdstid i familierne høj. Kvinder arbejder deltids og bruger generelt mere tid på arbejde i hjemmet end mændene. Det er mor, der bruger mest tid på husholdning og børnepasning, og det er hende, der tager 90 procent af barselsorloven. I Danmark er der langt færre barselsrettigheder til far end i de øvrige nordiske lande. Som undersøgelser viser, er det især i forbindelse med barslen, at kvinder og mænds lønforskelle begynder.

At vende hurtigt tilbage på job var kun muligt, fordi Eva Persons familie har ung pige i huset, og at bedsteforældrene i en tid efter fødslen boede i huset og i det hele taget hjælper børnefamilien. Der er mange måder at få hverdagen til at glide på i børnefamilierne. Vi har brug for, at flere mænd foretager nogle mindre kønsstereo­type valg.

Der er mange mænd, der ønsker at være mest muligt sammen med deres børn, også når børnene er helt små og kræver masser af omsorg og pleje. Det skal der være reel mulighed for. Hvis fædrene får flere ret- tigheder, f.eks. i form af øremærket barsel, kan vi gøre op med en kultur i Danmark, hvor fædrene kun holder ti procent af barslen. Det vil bringe fædrene tættere på deres børn. En positiv bieffekt er desuden, at en mere ligeligt fordelt barsel også nedbringer skilsmisseprocenten betragteligt.

Kvinder skal ikke kalkere mænd på alle områder, da vi rent fysiologisk må konstatere, at der er en reproduktion, som mændene ikke kan klare alene. Derfor er det vigtigt, at vi finder løsninger, som gør det muligt for begge parter at være på arbejdsmarkedet og dele opgaverne i hjemmet mere ligeligt. Derfor foreslår jeg, at der skabes grundlag for en styrkelse af forældreskabet ved at fædre får flere rettigheder.

Deltag i debatten. Debatindlæg sendes til:

business@berlingske.dk