Vi er verdensmestre i livskvalitet, men må ikke hvile på laurbærrene

KRONIK: Danmark ligger nummer ét foran 127 andre i lande i verden, hvad angår evnen til at skabe gode rammer for livskvalitet for borgerne, skriver Anders Dons fra Deloitte og direktør i Kraka, Peter Mogensen.

Vi skal se på, hvordan vi hjælper vores universiteter til at nå op ad rangstigen blandt de førende udenlandske, mener Anders Dons, Deloitte, og Peter Mogensen, Kraka. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

En helt ny global Social Progress Index-måling, der sammenligner landenes sociale fundament inden for parametre som social sikkerhed, frihed, sundhed og uddannelsesmuligheder, viser, at Danmark tager førertrøjen.

Vi bør være stolte over, at Danmark indtager en førsteplads, og at fire ud af fem af vores nordiske naboer er i top 5. Men hvordan sikrer vi, at Danmark også ligger i top om ti eller 20 år? Det er det centrale spørgsmål, som vi som samfund bør stille os selv i en verden i hastig udvikling, der er præget af teknologisk og politisk usikkerhed, stigende ulighed og fake news.

Allerførst er det interessant at dykke ned i, hvorfor Danmark evner at indtage den absolutte førerposition i verden målt på livskvalitet. Social Progress Index måler på sociale vilkår frem for BNP og sætter fokus på landes succes ud fra det, der i virkeligheden betyder noget for mennesker. Danmarks topplacering er således båret frem af et højt niveau på en lang række sociale parametre – især personlige frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, tag over hovedet, adgang til information og kommunikation, god miljøbeskyttelse samt høj personlig sikkerhed.

Vi hænger dog lidt i bremsen på nogle felter i forhold til, hvad undersøgelseslederne fra Harvard og MIT forventer af et land som Danmark. Det gælder f.eks. sundhed og levealder, hvor vi ikke ligger særlig højt. Vi ved det godt – vi drikker og ryger stadig for meget. Men den gode nyhed er, at det går fremad. Lidt mere kritisk i forhold til Danmarks fremtid er det, at vi ligger lavt på at tilbyde topuniversiteter til vores bedste hoveder og talenter. Og vi har – ligesom resten af de nordiske lande i øvrigt – et markant problem med, at drenge dropper ud af uddannelsessystemet uden at få en videregående uddannelse.

Overordnet set er resultatet en stor sejr for det danske velfærdssystem. Mere end 100 års hårdt arbejde fra befolkning, politikere og ledere har skabt fremgang, velstand, demokratiske frihedsrettigheder, gode sociale vilkår og et trygt samfund.

Men tilbage til det centrale spørgsmål: hvordan fortsætter vi succesen, så vi også om 20 år har nogle af verdens bedste rammer for livskvalitet? Det kræver, at vi finder svar på, hvad vi skal leve af i fremtiden. Danmark bør stille skarpt på, hvordan vi i fremtiden kan bibeholde en stærk position – også i et globalt perspektiv. Men det kræver, at vi handler nu og genopfinder kilden til vækst og trivsel i Danmark ud fra et helhedsorienteret perspektiv.

Der er i vores øjne behov for nytænkning for at finde fremtidens løsninger, og det har danskerne alle forudsætninger for at være på forkant med. Vores agilitet, beskedne størrelse, men samtidig videnstunge og innovationsdrevne samfund giver gode muligheder for at tænke samarbejde på nye måder.

Deloitte og Kraka har derfor netop søsat et strategisk samarbejde om at udvikle løsninger, der skal styrke Danmarks position inden for vækst, digitalisering og globalisering – det har fået navnet Small Great Nation.

Initiativet er datadrevet, baseret på førende forskningsprincipper og analyse som afsæt for indsigt, løsninger og en ny platform for engagement og co-creation på tværs af det private og offentlige virksomheder, uddannelses- og innovationsmiljøer, brancheorganisationer og foreningsliv. Small Great Nation vil de næste par år blive udbredt i hele landet i form af konferencer, engagement og konkrete projekter, som vurderer og afprøver konkrete nye måder, Danmark kan udvikle sig på. Målet er at øge sammenhængskraften.

For det er ikke bare politikerne, der skal handle. Erhvervslivet, organisationer og offentlig sektor bør være generøse og tage et større medansvar for at genopfinde kilden til vækst og trivsel i Danmark. Alle sektorer må bidrage og deltage aktivt i en dialog om vores fremtid, og alle danskere skal have mulighed for at bidrage.

Vi tror derfor på, at vi sammen kan skabe en platform, perspektiver og værktøjer, så vi kan inddrage andre aktører i at få kortlagt Danmarks reelle styrker og svagheder og få skabt løsninger, der kan sikre velfærd og sammenhængskraft i Danmark i en global og foranderlig verden.

Så hvis vi skal sikre, at vi får alle godt på vej ind i det 21. århundrede og den fjerde industrielle revolution, hvor digitaliseringen stiller stadig højere krav til kompetencer, kan vi ikke tillade os at hvile på laurbærrene. Vi bør identificere nye, bæredygtige løsninger. Vi kan jo med fordel begynde med at se på, hvordan vi sikrer flere danske drenge med en uddannelse, og hvordan vi hjælper vores universiteter til at nå op ad rangstigen blandt de førende udenlandske, så vores talenter også i fremtiden kan skabe den viden, der sikrer arbejdspladser og vækst.