Vælg dine venner med omhu

Management. Flere ledere har fortalt mig, at de vælger deres fjender med omhu. Men man burde snarere vælge sine venner med omhu. Hvis fokus ændres fra et negativt til et positivt fokus, mister fjenderne nemlig magten.

I kølvandet på fjendebilleder og destruktive siloer mellem afdelinger og kolleger opstår behovet for interessentanalyser for at kunne agere rettidigt over for modstanderen og dermed bedre overleve i en dagsorden, man ikke føler sig sikker på. Sådanne scenarier er hverdagskost i mange organisationer.

Måske kan vi ikke helt undgå fjendtlige perceptioner, når vi har forskellige menneske­typer samlet under ét og samme tag, men vi kan vælge, hvad vi fokuserer på, og hvad vi på den måde er medskabere af.

Spørgsmålet er, om det overhovedet er nødvendigt at vælge sine fjender med omhu for at lykkes? Kommer man så ikke netop i stedet til at tillægge dem den magt, som man ønsker at fratage dem?

En klog mand, jeg respekterer højt, har udtalt, at han er holdt op med at forsøge at forstå menneskers formål med deres irrationelle handlinger for i stedet at fokusere på det, han ønsker at opnå med relationen, samarbejdet eller forhandlingen. At holde op med at forstå irrationelle handlinger handler ikke om at slække på etikken eller blive mindre menneskelig og empatisk, men måske snarere om at holde helt op med at søge at forstå for at kunne acceptere og alligevel ende med ikke at forstå og i stedet blive skuffet.

Hvis kolleger har udpeget dig som en fjende, vil al objektivitet være erstattet med subjektive fortolkninger af det, du siger og gør, og du vil kun møde en negativ bias og dårlig energi.

Skal man udpege disse kolleger som fjender, fordi de har udpeget én selv, og dermed give dem magten til at fortsætte deres sort/hvide perspektiv af relationen? Eller skal man i stedet have målet for øje og fokusere på, hvor samarbejdet kan fungere, så det er muligt at opnå resultater og holde øjet på bolden, når man interagerer med de subjektive fjenderelationer, man ubevidst og bevidst inviteres ind i?

Vi har alle et valg. Vi vælger frit, hvordan vi vil opføre os. Uanset traumer i barndommen eller voksenalderen, sårende kommentarer, oplevelser, der brænder broer, og folk der inviterer os ind i daglige krigstilstande, har vi et valg. Vi kan til enhver tid vælge at opføre os ordentligt, bevare objektiviteten og lade være med at indgå i en kamp.

Vi mennesker har ikke på noget tidspunkt i livet en undskyldning for at opføre os som røvhuller. Vores sårede følelser eller traumer kan forklare vores adfærd, men ikke undskylde den.

Fjendebilleder og en tilgang, der bygger på fjendebilleder, kan opbygge en så giftig organisation, at folk møder ind hver dag i ét stort forsvar. Så snart man identificerer en sådan kultur i sin vorden, skal der ikke findes forklaringer. Der skal handles med det samme, og der skal sendes et signal til hele organisationen om, hvordan man aktivt kommer væk fra denne destruktive adfærd.

Året nærmer sig sin slutning, og jeg ønsker, at 2018 må blive året, hvor vi fokuserer på de områder, hvor græsset spirer og nærer til mere vækst; et år, hvor man ikke forsøger at finde forklaringer og undskyldninger for en dysfunktionel og giftig adfærd, men handler den væk. Lad os vælge at fokusere på opbyggende relationer og samarbejde, og lad os være bevidste om, hvad der er krudt og ukrudt i det daglige samarbejde. Mit klare budskab er derfor: Vælg dine venner til. Hav dit fokus, hvor krudtet avler sig selv, og græsset gror, og vælg ukrudtet helt fra, så det automatisk visner væk og giver grobund for sunde relationer og et nærende arbejdsmiljø.