USA i dag: Kampen om byens rum

Ida Auken: Mit bud er, at mens det 20. århundrede var bilernes århundrede, så vil det 21. århundrede blive cyklernes og den kollektive transports århundrede.

Der er en gadekamp i gang i New York. Kampen udkæmpes ikke med knive og skydevåben, men med græs, stole, bænke, cykelstier, pladser og fortove. Her i weekenden brød den for alvor ud midt på Broadway, hvor endnu to strækninger blev lukket for biltrafik og omdannet til gågade.
Efter at bilerne har ejet byens gader i snart 100 år, er en ny type byudvikling gået i gang.Byens visionære transportkommissær Janette Sadik-Khan har indset, at man ikke løser trængselsproblemerne ved at bygge flere veje, da flere veje blot skaber mere trafik. I stedet er hun – med København som forbillede – begyndt at bygge cykelstier, skabe bredere fortove og lave pladser, hvor der tidligere var alenlange bilkøer. Dels for at skabe plads til cykler og dels for at skabe et attraktivt byrum til de mange fodgængere og brugere af den kollektive trafik. Og der går ikke mange timer, fra et område er spærret af, til det er indtaget af folk, der læser avis, spiser frokost, holder pause, leger med deres børn, cykler eller går.

Der er selvfølgelig altid meget ballade, når der bliver lavet om i bybilledet. Derfor skal det gå hurtigt, når en omlægning er besluttet, forklarede Sadik-Khan mig. Så snart folk kan se pointen med at inddrage noget vejareal, forsvinder en stor del af vreden. I dette tilfælde vil en omlægning tilmed lette livet for bilisterne, da en del lyskryds forsvinder, og ventetiden bliver bragt ned med en tredjedel.
Modstanderne af udviklingen ynder at fremstille Sadik-Khan som en bilhadende kvinde fra overklassen, der ikke lytter til folket. Men omdannelsen af gadebilledet er i virkeligheden et demokratisk projekt, der handler om at skabe et byrum, hvor også de, der ikke har mulighed for at køre i bil, kan bevæge sig. Og så handler det om at skabe et attraktivt byrum, som folk gerne vil opholde sig i. Enhver turist ved, at man gerne vil opholde sig i den del af byen, hvor der er plads til at gå og cykle. Det er en af grundene til, at København flere gange er blevet kåret til verdens mest attraktive by.

Mit bud er, at mens det 20. århundrede var bilernes århundrede, så vil det 21. århundrede blive cyklernes og den kollektive transports århundrede. Dels på grund af klimaforandringerne, der tvinger os til at tænke nyt på en række områder, og dels fordi byerne bliver større og tættere befolket, hvilket udelukker muligheden for, at hver eneste borger kan køre sin egen bil ind i byen. København er eksemplet på, at en by bliver smukkere og mere attraktiv af at udvikle det kollektive byrum med andet end sekssporede veje. Og når New York begynder denne udvikling, vil flere af verdens storbyer få øjnene op for styrken ved at satse på cyklisme og kollektiv transport. Jeg har flere gange hørt denne udvikling omtalt som »Gehlification«, opkaldt efter den danske arkitekt Jan Gehl, der bl.a. har hjulpet Sadik-Khan med at udvikle det store Broadway-projekt plus de 300 km ekstra cykelsti, der er bygget de seneste år.

Som dansker og københavner bliver jeg ualmindeligt stolt over, at en førende metropol som New York har København som sit forbillede. Og det gør det kun endnu mere tydeligt, hvor vigtigt det er at udvikle og passe på den danske hovedstad, hvor en lignende kamp om byrummet udspiller sig.

Tirsdagens USA I DAG skrives på skift af Ida Auken, Henrik Fogh Rasmussen, Lars Hvidberg og Helle Dale – der alle skriver fra USA.