Opinion

Unges problemer skyldes et godt samfund

Unges mistrivsel er resultat af et stadigt forbedret samfund, der giver mange muligheder, men samtidigt kan være svært at håndtere.