Turisme er godt, men ikke noget vi skal halse efter

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Man kunne læse i Berlingske onsdag 14. juni, at vi går glip af milliarder af kroner, hvis vi ikke satser mere på turisme. Advarslen kommer fra Dansk Erhverv og følges op med et ønske om flere ressourcer til turismen af Socialdemokratiets turismeordfører, Rasmus Horn Langhoff.

Det hele skyldes en rapport fra World Economic Forum, der viser, at turismens vilkår i Danmark bliver værre sammenlignet med andre lande. Turismen er på vej frem i hele verden, og vi går altså glip af milliard­indtægter, hvis vi ikke politisk satser mere på netop den branche.

Men bare fordi noget vokser, er det ikke noget, vi skal løbe halsende efter. Vi kan med fordel stoppe op og overveje, om vi ikke får mere ud af at løbe i en anden retning. Det gør vi nok her, for turisme­erhvervene ligger hovedsageligt inden for lavproduktive erhverv som hotel- og restaurationsbranchen. Sammenlignet med f.eks. industrien skaber en turisme­arbejdsplads mindre end halvt så meget værdi.

Der er mange gode ting at sige om turismebranchen. Gennem turisme møder vi mennesker fra hele verden, og vi kommer steder hen, som giver os gode oplevelser. Det giver tiltrængt aktivitet i udkants­områderne, ligesom det er en branche, der­ i høj grad er med til at hjælp mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job.

Turismeerhvervene er jo faktisk allerede en solstrålehistorie i dansk økonomi. Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, der har haft størst vækst i beskæftigelsen de senere år. Men med en lav produktivitet er det faktisk også en af forklaringerne på, hvorfor beskæftigelsen samlet set kan blive ved med at stige meget, mens BNP-væksten forbliver på det jævne.

Turismen er altså ikke en branche, vi skal satse særligt på som fremtidens erhverv, og vi skal ikke håbe på at blive en turisme­økonomi. Turismeøkonomier er sjældent særligt velstående – se f.eks. Grækenland. Vi skal fortsat være en videnøkonomi, da vi som samfund bliver mere velstående gennem højproduktive erhverv.

Selvfølgelig skal turisme have gode forhold og ikke holdes tilbage af unødige barrierer. Men det gælder for alle erhverv. Den helt store udfordring i dansk økonomi er, at vækstpotentialet er lavt pga. lav produktivitetsvækst uden udsigt til mærkbare forbedringer.

Vores politiske indsats og midler skal derfor øge produktiviteten bredt i alle erhverv og ikke satse på lavproduktive erhverv på bekostning af andre. Uanset om der er stigende efterspørgsel efter erhvervenes tjenester.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk